W środę 49. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna | Konstancin-Jeziorna

W środę 49. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

22-11-2022

W środę (23 listopada) odbędzie się 49. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Radni rozpatrzą kilkanaście projektów uchwał w sprawach m.in. wyrażenia zgodny na wydzierżawienie gminnych nieruchomości. Początek posiedzenia tradycyjnie o godz. 10.00.

49. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna odbędzie się w formie stacjonarnej. W programie posiedzenia, które odbędzie się w środę (23 listopada), znalazło się 16 projektów uchwał, m.in. w sprawie wyrażenia zgodny na wydzierżawienie gminnych nieruchomości oraz przyjęcia programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.

Oto szczegółowy porządek 49. sesji RM:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z 44. sesji Rady Miejskiej.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Informacja burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz należności i zobowiązań.
 8. Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022–2030.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 454/VIII/34/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału własności należącej do Gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na rok 2022.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Anny Walentynowicz 23 w Konstancinie-Jeziornie położonym na działce ew. nr 10/21 z obrębu 02-02.
 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.   
 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 15. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.   
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 4/10 z obrębu 02-02.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 33/7 z obrębu 01-06.
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, części nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Literatów, stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 108/15 z obrębu 03-12.
 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mostowej stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 2/6 z obrębu 03-10.
 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 3 z obrębu 02-03.
 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 3 z obrębu 01-24.
 22. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu Nowego Wierzbna – rejon rzeki Małej.
 23. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 10/1 z obrębu 02-01 w Konstancinie-Jeziornie.
 24. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna kontroli doraźnej dotyczącej zbadania sprawy pana Krzysztofa Klucza w sprawie wynagrodzenia za pracę przy budowie ogrodzenia szkoły przy ul. Wojewódzkiej.
 25. Korespondencja.
 26. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Sesja w internecie

Sesja Rady Miejskiej rozpocznie się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77. Podobnie jak w przypadku poprzednich posiedzeń, również najbliższe transmitowane będzie na żywo w internecie na stronie: esesja.tv. Szczegółowe materiały sesyjne są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.konstancinjeziorna.pl) w zakładce: Rada Miejska/Projekty uchwały Rady Miejskiej.

 

Autor
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej
Do pobrania
Załącznik Size
Porządek 49. sesji Rady Miejskiej 106.8 KB

Najnowsze aktualności

 • zdjęcie – chłopak niesie karton, mężczyzna w samochodzie na pace czeka na ładunek

  Zbiórka latarek, baterii i żywności – pomoc dla Ukrainy

  Szkoła Podstawowa nr 2 w Konstancinie-Jeziornie do piątku (2 grudnia) prowadzi zbiórkę dla Ukrainy. Potrzebne są m.in. latarki, baterie, świece i żywność pakowana hermetycznie. Rzeczy trafią do Liceum Krzemienieckiego, które przekaże je dalej mieszkańcom oraz żołnierzom na froncie.
 • Kalkulator na tle grzejnika.

  Dopłaty do ogrzewania – wnioski tylko do 30 listopada

  Już tylko do najbliższej środy (30 listopada) można ubiegać się o dodatek węglowy lub dodatek grzewczy. Wnioski niezmiennie przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie. O takie wsparcie finansowe wystąpiło już ponad półtora tysiąca mieszkańców gminy.