Ważne terminy BDO w 2024 r., o których warto pamiętać | Konstancin-Jeziorna

Ważne terminy BDO w 2024 r., o których warto pamiętać

15-02-2024

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przypomina o zbliżających się terminach składania sprawozdań w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach, wniosków o pomoc de minimis oraz wnoszenia opłat produktowych i za korzystanie ze środowiska. Ich niedopełnienie może skutkować nałożeniem kar.

Luty i marzec to czas wielu ważnych obowiązków w zakresie Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach (BDO). W  zależności od rodzaju prowadzonej działalności, przedsiębiorców obowiązują ważne terminy. 

Oto one:

 • 29 lutego upływa termin wniesienia opłaty rocznej za utrzymanie wpisu w Rejestrze BDO dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu pojazdy, produkty, sprzęt, baterie/akumulatory i opakowania.

  Opłatę roczną należy wpłacać na rachunek:
  39 1240 6292 1111 0010 7776 5054 prowadzony przez Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa.

  Uwaga! Informacja nie dotyczy m.in. zarejestrowanych jako: wytwórcy odpadów, transportujący, sprzedający odpady, pośredniczący w obrocie odpadami czy przetwarzający odpady.
   

 •  15 marca mija termin terminie składania sprawozdań w bazie BDO i wniosków o pomoc de minimis oraz wnoszenia opłat produktowych.

  Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami za 2023 rok składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem bazy BDO, która dostępna jest pod adresem rejestr-bdo.mos.gov.pl

  Wyjątek: Sprawozdania sprzedawców detalicznych i hurtowych składane są zgodnie z miejscem poboru opłaty recyklingowej za torebki foliowe. Jak również sprawozdania sklepów, hurtowni czy jednostek gastronomicznych z zakresu wydawania kubków na napoje i pojemników na żywność zgodnie z lokalizacją placówki (sprawozdanie za rok 2023 bez opłaty konsumenckiej). 

  Wniosek o pomoc de minimis w postaci pliku pdf lub zip po podpisaniu podpisem elektronicznym na stronie mój.gov.pl należy załączyć do elektronicznego sprawozdania w bazie BDO. Papierowe wnioski o pomoc de minimis nie są już przyjmowane.  

  Kalkulatory opłatowe i kalkulatory do pomocy de minimis za rok 2023 oraz numery kont dostępne są na stronie mazovia.pl

  A oto wykaz kont bankowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa) oraz terminów do których należy uiścić poszczególne opłaty. I tak:
   

  • opłatę produktową za opakowania za rok 2023 należy uiścić na konto o nr: 95 1240 1037 1111 0010 6029 9959 do 15 marca;
  • opłatę na publiczne kampanie edukacyjne za opakowania za rok 2023 należy uiścić na konto o nr: 69 1240 6292 1111 0010 7776 5096 do 31 grudnia
  • opłatę produktową za oleje i opony za rok 2023 należy uiścić na konto o nr: 31 1240 1037 1111 0000 0698 8102 do 31 marca
  • opłatę produktową, opłatę na publiczne kampanie edukacyjne i opłatę depozytowa za baterie i akumulatory za rok 2023 należy uiścić na konto o nr: 96 1240 1037 1111 0010 3123 5928 do 15 marca
  • opłatę produktową za zużyty sprzęt za rok 2023 należy uiścić na konto o nr: 16 1240 6292 1111 0010 7147 9577 do 15 marca;
  • opłatę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2023 należy uiścić na konto o nr: 83 1240 6292 1111 0010 7147 9535 do 15 marca.  
    
 • 31 marca upływa termin płatności opłat za korzystanie ze środowiska. 

  W związku z tym należy:

  • przedłożyć marszałkowi województwa wykaz informacji o korzystaniu ze środowiska zawierający naliczenia opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, za wydane uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych i składowanie odpadów za rok 2023; 
  • wnieść opłatę za korzystanie ze środowiska za rok 2023 w przypadku, gdy wysokość rocznej opłaty za dany rodzaj korzystania ze środowiska przekracza 800 zł, na rachunek bankowy:
    
   Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
   ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
   Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
   49 1240 1037 1111 0000 0692 3855.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie mazovia.pl w zakładce Załatw sprawę – E-usługi - E-usługi udostępniane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – w karcie usług opłaty środowiskowe w punkcie 6.05 Opłaty za korzystanie ze środowiska.

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio

Najnowsze aktualności

 • Osoba wrzucająca kartkę do urny do głosowania

  Druga tura wyborów burmistrza – każdy głos jest ważny

  W niedzielę (21 kwietnia) mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna czeka wyborcza dogrywka. W drugiej turze o urząd burmistrza ubiega się dwóch kandydatów, którzy dwa tygodnie temu uzyskali najwięcej głosów. Lokale wyborcze otwarte będą w godz. 7.00–21.00.
 • Grafika wektorowa, na czerwonym tle napis: Rada Miejska Konstancin-Jeziorna

  Znamy termin pierwszej sesji Rady Miejskiej nowej kadencji

  7 maja odbędzie się pierwsza sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna dziewiątej kadencji. Zostaną na niej zaprzysiężeni nowi radni oraz burmistrz gminy. Na posiedzeniu poznamy też nazwiska przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Obrady rozpoczną się o godz. 10.00.