Informacja o warunkach zakupu węgla w 2023 roku | Konstancin-Jeziorna

Informacja o warunkach zakupu węgla w 2023 roku

05-01-2023

Informujemy, że gmina Konstancin-Jeziorna do 30 kwietnia 2023 roku będzie nadal prowadziła na preferencyjnych warunkach sprzedaż węgla gospodarstwom domowym. Uwaga! Od 1 stycznia obowiązuje nowy druk, który należy złożyć w magistracie.

Osobami uprawnionymi do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach są osoby uprawnione do pobrania dodatku węglowego. Węgiel, w sortymentach groszek lub orzech, który sprzedaje gmina pochodzi z polskich kopalń, można zakupić w ilości do 3 ton łącznie za 2022 rok i 2023 rok w cenie 1910 zł za tonę.

Aby zgłosić chęć zakupu węgla na powyższych warunkach należy najpóźniej do 15 kwietnia 2023 r. w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna złożyć wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego (do pobrania poniżej lub w kancelarii urzędu). Magistrat po jego weryfikacji zaprosi wnioskodawcę do dokonania  wpłaty oraz odebrania faktury i polecenia wydania węgla.

Odbioru węgla należy dokonać ze składu firmy PHU Jacek Mroczek przy ul. Pułaskiego 129 w Konstancinie-Jeziornie. Przed dokonaniem zakupu zaleca się, aby osoby zainteresowane, przed wpłaceniem należności, dokonały oglądu surowca. Węgiel będzie wydawany zgodnie z realizacją dostaw.

Autor
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
Do pobrania