Nowy wzór wniosku o zakup preferencyjny węgla | Konstancin-Jeziorna

Nowy wzór wniosku o zakup preferencyjny węgla

02-01-2023

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna kontynuuje w 2023 roku przyjmowanie wniosków o zakup węgla po preferencyjnej cenie w celu zaspokojenia potrzeb własnego gospodarstwa domowego. Uwaga! Od 1 stycznia obowiązuje nowy druk, który należy złożyć w magistracie.

Sprzedaż węgla przez konstanciński samorząd ruszyła 8 grudnia 2022 roku, a cena za tonę wynosi 1 910 zł. Oferowane paliwo, jak deklaruje dostawca – Polska Grupa Górnicza S.A. – pochodzi z polskich kopalń. Tańszy węgiel mogą kupić mieszkańcy gminy, którzy złożyli w magistracie wniosek (aktualny druk do pobrania poniżej) i został on pozytywnie zweryfikowany. Osoby te będą telefonicznie zapraszane do ratusza w celu dopełnienia formalności związanych z realizacją zamówienia – wniesienia opłaty, odebrania faktury i polecenia wydania towaru. Przed zakupem węgla warto sprawdzić jego jakość. Jest on magazynowany na placu przedsiębiorstwa PHU Jacek Mroczek przy ul. Pułaskiego 129 w Konstancinie-Jeziornie, z którym gmina ma zawartą umowę na jego przywóz i dystrybucję. Skład wydaje zamówiony węgiel jednorazowo. Termin ewentualnego dowozu paliwa, za dodatkową opłatą, ustalany jest indywidualnie. Tempo sprzedaży węgla uzależnione będzie od dostaw jego kolejnych transz przez Polską Grupę Górniczą

Informacja o zasadach preferencyjnego zakupu węgla:
 

  • Prawo do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego lub/i ekogroszku) w preferencyjnej cenie przysługuje przedstawicielowi gospodarstwa domowego zlokalizowanego w budynku położonym w gminie Konstancin-Jeziorna, dla którego dokonano zgłoszenia lub wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i podano w nim jako główne źródło ogrzewania – źródło węglowe. Limit na sezon grzewczy 2022/2023 to 3 tony dla każdego gospodarstwa. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia ministra aktywów państwowych, jeśli w ramach preferencyjnego zakupu węgla do końca 2022 r. wnioskodawca nie zakupił całej dostępnej na ten rok puli, czyli 1,5 tony, to przejdzie ona na 2023 rok.
  • Podstawą przyznania uprawnienia do zakupu węgla jest złożenie i pozytywne zweryfikowanie przez urząd wniosku. Jego druk dostępny jest na stronie: www.konstancinjeziorna.pl w zakładce: Dla mieszkańca/Zakup węgla oraz, w formie papierowej, w siedzibie urzędu.
  • O pozytywnym zweryfikowaniu wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo na wskazany we wniosku nr telefonu lub adres e-mail.
  • Wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o wysokości należności za zakupywane paliwo stałe, którą należy wpłacić na wskazane konto bankowe gminy.
  • Wnioskodawca, na podstawie okazanego dowodu wpłaty, otrzyma fakturę za zakupione paliwo stałe oraz „Polecenie wydania paliwa stałego”, na którego podstawie opał będzie można odebrać ze składu zlokalizowanego przy ul. Pułaskiego 129, w nieprzekraczalnym terminie do 30 grudnia 2022 r. (na druku polecenia wydania paliwa stałego należy potwierdzić odbiór paliwa i pozostawić go w składzie węgla).
Autor
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
Do pobrania