Znamy harmonogram rekrutacji do gminnych przedszkoli i szkół | Konstancin-Jeziorna

Znamy harmonogram rekrutacji do gminnych przedszkoli i szkół

02-02-2024
fot. pixabay

Znamy termin rekrutacji do gminnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025. Ta rozpocznie się 4 marca. Rodziców i opiekunów najmłodszych dzieci czeka rewolucja – nabór elektroniczny. W przypadku podstawówek obowiązują dotychczasowe zasady.

Gmina Konstancin-Jeziorna przygotowała na rok szkolny 2024/2025 ponad 920 miejsc w placówkach publicznych. Oferta edukacyjna obejmuje cztery przedszkola publiczne i sześć szkół podstawowych oraz działające w nich oddziały przedszkolne. Rekrutacja do wszystkich placówek będzie prowadzona od 4 do 29 marca 2024 r.

Przedszkola i oddziały przedszkolne

Na najmłodszych mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna czeka łącznie 435 miejsc, w tym:  

 • 75 w Przedszkolu nr 1 „Zielony Zakątek” przy ul. Oborskiej 2 w Konstancinie-Jeziornie;
 • 125 w Przedszkolu nr 2 „Tęczowe Przedszkole” przy ul. Anny Walentynowicz 3 w Konstancinie-Jeziornie;
 • 100 w Przedszkolu nr 3 „Kolorowe Kredki” w Oborach;
 • 135 w Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Chatka” przy ul. Sanatoryjnej 8 w Konstancinie-Jeziornie.

Wszystkie gminne przedszkola to nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone obiekty. Maluchy spędzą w nich czas w sposób bezpieczny, radosny i kreatywny. Równolegle z rekrutacją do przedszkoli będzie prowadzony nabór do oddziałów przedszkolnych w szkołach. Takie działają we wszystkich gminnych podstawówkach. 

Zasady rekrutacji

O przyjęcie do samorządowego przedszkola lub oddziału przedszkolnego mogą się ubiegać dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna. Zgodnie z prawem oświatowym w pierwszej kolejności miejsce w placówce przysługuje kandydatom spełniającym poniższe kryteria:

 • wielodzietność rodziny,
 • niepełnosprawność,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców,
 • niepełnosprawność obojga rodziców,
 • niepełnosprawność rodzeństwa,  
 • samotne wychowywanie w rodzinie,
 • objęcie pieczą zastępczą.

Drugi etap rekrutacji oparty jest na zasadach naboru określonych uchwałą nr 892/7/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. W tym przypadku obowiązują poszczególne kryteria, za które dziecko może dostać określoną liczbę punktów. Oto ich lista:

 • oboje rodzice kandydata pracują lub się uczą – 4 punkty;
 • kandydat zamieszkuje w odległości do 3 km od przedszkola lub oddziału przedszkolnego – 4 punkty;
 • rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza do tego przedszkola lub szkoły – 4 punkty;
 • kryterium dochodowe – dochód na jedną osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 150 proc. kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych – 2 punkty;
 • oddział przedszkolny utworzony w szkole pokrywa się z obwodem szkoły podstawowej kandydata – 4 punkty. 

Nabór do klasy pierwszej

1 września we wszystkich gminnych szkołach podstawowych swoją przygodę z edukacją rozpoczną także 7-latki. Samorządowe kryteria rekrutacji do klas pierwszych określa uchwała nr 446/7/27/2017 Rady Miejskiej. Oto lista kategorii, za spełnienie których kandydaci otrzymują punkty:

 • rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja będzie uczęszczało do tej samej szkoły – 4 punkty;
 • wielodzietność rodziny – 4 punkty;
 • kandydat objęty jest kształceniem specjalnym – 4 punkty;
 • niepełnosprawność w rodzinie – 4 punkty;
 • absolwent oddziału przedszkolnego spoza obwodu danej szkoły – 4 punkty.

Zasady rekrutacji

Wnioski o przyjęcie do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i pierwszych klas szkół podstawowych będą przyjmowane od 4 do 29 marca 2024 r. do godz. 15.00. Ale uwaga! Rodziców i opiekunów najmłodszych dzieci czeka rewolucja – nabór elektroniczny, który będzie prowadzony za pośrednictwem systemu rekrutacji Asseco. Posiadacze profilu zaufanego wypełnią i złożą wniosek online bez konieczności wizyty w placówce. Natomiast ci, którzy go nie mają, będą musieli wydrukować wypełniony dokument, podpisać i złożyć osobiście w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru.

W przypadku podstawówek obowiązują dotychczasowe zasady – wniosek o przyjęcie dziecka (spoza obwodu szkoły) lub zgłoszenie dziecka (z obwodu szkoły) do klasy pierwszej (do pobrania poniżej) trzeba będzie złożyć w wersji papierowej w wybranej szkole.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 12 kwietnia 2024 r. Po pisemnym potwierdzeniu przez rodzica woli przyjęcia do wybranych przedszkola lub szkoły (w terminie do 19 kwietnia 2024 r.), 23 kwietnia 2024 r. placówki podadzą ostateczne wyniki rekrutacji.

Postępowanie uzupełniające

Przewidziane są także postępowania uzupełniające – w przypadku niepełnej rekrutacji i wolnych miejsc. Zaplanowano je od 6 do 10 maja 2024 r. w przypadku rekrutacji do przedszkoli i od 19 do 23 sierpnia 2024 r. w przypadku y okazji rekrutacji do szkół podstawowych. Postępowanie uzupełniające będzie prowadzone według tego samego trybu jak postępowanie główne. Szczegółowy terminarz rekrutacji podany jest w zarządzeniu nr 21/8/2024 burmistrza gminy (do pobrania poniżej). 

Szczegóły na stronach internetowych

Rodziców i opiekunów zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych wybranych przedszkoli i szkół, gdzie można poznać ich szczegółowe oferty.

Autor
Natalia Poncyljusz

Najnowsze aktualności

 • Na górze czerwony napis meteo alert poprzedzony wykrzyknikiem. Obok niego logo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – niebieski okrąg z białymi literami IMGW, poniżej niebieski napis burze. W tle fragment granatowego parasola oraz krople deszczu.

  Meteo alert pierwszego stopnia: Burze z gradem

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek (18 czerwca) dla powiatu piaseczyńskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Alert obowiązuje od godz. 16.35 do godz. 19.30. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
 • Droga asfaltowa, na poboczach drzewa

  Nowy asfalt na ul. Prawdziwka, utrudnienia na czas remontu

  Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy planuje w dniach 24–25 czerwca wymianę nawierzchni ul. Prawdziwka. W związku z tym droga na odcinku od ul. Bartosza Głowackiego w Kierszku do ul. Borowej w Konstancinie-Jeziornie będzie zamknięta dla ruchu.