Zostaw 1 procent podatku w gminie Konstancin-Jeziorna | Konstancin-Jeziorna

Zostaw 1 procent podatku w gminie Konstancin-Jeziorna

28-04-2022
Fot. OSP Skolimów

Rozliczenie roczne na ostatniej prostej. Pamiętajmy! Każdy z nas może przekazać jeden procent swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zachęcamy, aby właśnie w ten sposób wesprzeć stowarzyszenia i fundacje działające w gminie Konstancin-Jeziorna.

Dla organizacji pożytku publicznego (OPP) środki pochodzące z jednego procenta są często jedynym źródłem finansowania. Są to zwykle fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność w zakresie między innymi pomocy i integracji społecznej; wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami; ochrony zdrowia, przyrody, zwierząt, praw człowieka czy swobód obywatelskich.

Ogromna pomoc

Liczba OPP w Polsce stale rośnie (obecnie jest ich ponad 9 tys.). Rośnie też kwota, jaką każdego roku otrzymują one z tytułu jednego procenta. Po raz pierwszy Polacy mogli w ten sposób wesprzeć wybraną przez siebie organizację w 2004 r. Wówczas zdecydowało się na to zaledwie nieco ponad 80 tys. podatników, a wysokość wsparcia wyniosła łącznie 10 mln zł. W 2021 r. jeden procent podatku odpisało już 15,3 mln osób. Pomoc z tego tytułu przekroczyła ponad 972,7 mln zł.

To nic nie kosztuje

Przekazanie jednego procenta jest bardzo proste i nie obciąża podatnika żadnymi kosztami. Aby to uczynić, należy na końcu formularza PIT wpisać w odpowiednią rubrykę nazwę, numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wybranej organizacji oraz wysokość kwoty przekazywanej na jej rzecz. To wszystko. Przelew zrobi za nas urząd skarbowy.

Wesprzyj naszych

Aktualny wykaz organizacji uprawnionych do otrzymania jednego procenta podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 r. znajdziemy na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności. Na długiej liście stowarzyszeń i fundacji działających w całym kraju znajdziemy także te z gminy Konstancin-Jeziorna. Są to:

 • Fundacja św. Franciszka „Pomóż Zwierzętom – Naszym Małym Braciom” (KRS 0000017257) – działalność fundacji skupia się głównie na ograniczaniu populacji zwierząt bezdomnych i organizowaniu dla nich adopcji oraz prowadzeniu Kociego Azylu w Konstancinie-Jeziornie.
 • Stowarzyszenie „Razem dla Niepełnosprawnych” (KRS 0000218872) – stowarzyszenie skupia się na integracji środowisk działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, niesieniu pomocy tym osobom i ich rodzinom, pogłębianiu wiedzy społecznej o niepełnosprawności, organizacji opieki wolontariackiej oraz pomocy w pozyskiwaniu sprzętu rehabilitacyjnego.
 • Fundacja Ludzi Otwartej Wyobraźni Flow (KRS 0000401430) – fundacja propaguje innowacyjne rozwiązania edukacyjne, pomaga uzdolnionym uczniom rozwijać ich potencjał, wspiera w rozwoju dzieci i młodzież będące w szczególnie trudnej sytuacji finansowej.

Procent dla harcerzy i strażaków

Swoim jednym procentem możemy wesprzeć także naszych strażaków ochotników i harcerzy. Wystarczy w zeznaniu podatkowym jako OPP wskazać Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP (KRS 0000116212) lub Związek Harcerstwa Polskiego (KRS 0000268913). W celach szczegółowych podajemy odpowiednio nazwę – wybranej przez nas – gminnej jednostki OSP lub Hufiec Uroczysko Konstancin, do których mają trafić środki z podatku.

Mogą realizować cele

Pamiętajmy! Dla organizacji pożytku publicznego każda, nawet najmniejsza kwota jest ważna. Nas nic to nie kosztuje, a dla tych, którzy pomagają innym znaczy wiele. Dzięki tym pieniądzom, stowarzyszenia mogą realizować swoje cele statutowe.

Uwaga!

Ustawowy termin na złożenie PIT dla większości osób fizycznych to 30 kwietnia, ale ponieważ w 2022 r. ten dzień wypada w sobotę, czas na wypełnienie obowiązku wydłuża się do następnego dnia roboczego, czyli 2 maja.

 

Autor
Grzegorz Skorupski

Najnowsze aktualności

 • Grafika wektorowa. Ikony osób stojących wokół napisu NGO. Poniżej tekst: Otwarty konkurs ofert.

  Ostatnie dni na złożenie wniosku w ramach konkursu ofert

  Tylko do najbliższej środy (19 czerwca), do godz. 13.00, trwa nabór wniosków w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych. Kwota, jaką gmina Konstancin-Jeziorna zamierza przeznaczyć na realizację zadań z zakresu m.in. kultury fizycznej, turystyki i integracji to 150 tys. zł.
 • Grupa osób na tle ścianki promocyjnej z napisem metropolia warszawska

  Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” ma nowy zarząd

  Przedstawiciele gmin i powiatów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Metropolia Warszawa” spotkali się w czwartek (13 czerwca), aby podsumować 2023 r. i wybrać nowy zarząd. Konstanciński samorząd na walnym zgromadzeniu reprezentowali burmistrz Michał Wiśniewski i jego zastępczyni Katarzyna Tusińska.