Ogłoszenia o konkursach | Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenia o konkursach

  • Konkurs ofert: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
    Do 20 czerwca br. organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w gminie Konstancin-Jeziorna. Do podziału jest 139,5 tys. zł.
    Grafika wektorowa. Ikony osób stojących wokół napisu NGO. Poniżej tekst: Otwarty konkurs ofert.
  • Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
    Gmina Konstancin-Jeziorna ogłosiła otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2022 roku. Jest on adresowany do organizacji pozarządowych, które mogą ubiegać się o dotacje na działania w zakresie m.in. kultury fizycznej. Oferty należy składać…
    Grafika wektorowa. Ikony osób stojących wokół napisu NGO. Poniżej tekst: Otwarty konkurs ofert.