Złożone oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2023 roku | Konstancin-Jeziorna

Złożone oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2023 roku

 • Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne
  Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego zimowiska, organizacji pobytu w Sanatorium „Wodnik” dla trójki niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo lub fizycznie dzieci z terenu…
  Na szarym prostokącie: biała tarcza herbowa z widniejącym na niej dębem – z brązowym korzeniem i pniem oraz zieloną koroną. Pod drzewem znajduje się pięć błękitnych fal symbolizujących rzekę Jeziorkę.
 • Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne
  Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod tytułem „Bajka lepsza niż używki”.
  Na szarym prostokącie: biała tarcza herbowa z widniejącym na niej dębem – z brązowym korzeniem i pniem oraz zieloną koroną. Pod drzewem znajduje się pięć błękitnych fal symbolizujących rzekę Jeziorkę.
 • Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne
  Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego organizacji półkolonii dla trójki niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo lub fizycznie dzieci z terenu Miasta i Gminy Konstancin-…
  Na szarym prostokącie: biała tarcza herbowa z widniejącym na niej dębem – z brązowym korzeniem i pniem oraz zieloną koroną. Pod drzewem znajduje się pięć błękitnych fal symbolizujących rzekę Jeziorkę.
 • Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne
  Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Wypoczynek osób (dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym i patologiom 2023”.
  Na szarym prostokącie: biała tarcza herbowa z widniejącym na niej dębem – z brązowym korzeniem i pniem oraz zieloną koroną. Pod drzewem znajduje się pięć błękitnych fal symbolizujących rzekę Jeziorkę.