NGO | Konstancin-Jeziorna

NGO

Ogłoszenie o przyznaniu dofinansowania oferty: „Wypoczynek dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i patologiom”

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna przyznał Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie „Dobra Wola” wsparcie finansowe na realizację zadania publicznego: „Wypoczynek dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i patologiom”.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty: „Wypoczynek dzieci młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i patologiom”

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie „Dobra Wola” złożyło ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania wykluczeniom i patologiom społecznym. Uwagi można zgłaszać do 18 czerwca 2021 r.