Czechy | Konstancin-Jeziorna

Czechy

Hranice (Czechy)

Umowa o współpracy Konstancina-Jeziorny z czeskimi Hranicami została podpisana 7 kwietnia 2006 roku. Dokument sygnowali ówczesny burmistrz gminy Marek Skowroński i Vladmir Juračka, burmistrz Hranic. Zakres współpracy obejmuje przede wszystkim wymianę kulturalną i sportową.