Awarie | Konstancin-Jeziorna

Awarie

Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej świadczy usługi dla mieszkańców gminy, które obejmują zarządzanie mieniem komunalnym, w tym utrzymanie mieszkań będących własnością gminy, administrowanie budynkami komunalnymi, zaopatrywanie mieszkańców w wodę, utrzymanie wodociągów, kanalizacji sanitarnej, a także odprowadzanie ścieków komunalnych oraz utrzymanie w czystości ulic, osiedli, parków i terenów zielonych.