Konsultacje programu współpracy na 2021 r. | Konstancin-Jeziorna

Konsultacje programu współpracy na 2021 r.

Od góry napis 25.09 do 9.10.2020 r. kolejno - konsultacje programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi, ponizej uwagi do programu należy zgłaszać w formie pisemnej do 9 października 2020 r.

Od 25 września do 9 października Urząd Miasta i Gminy prowadzi konsultacje projektu Programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i zgłaszania uwag.

Program jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi. Projekt na 2021 r. (do pobrania poniżej) został stworzony na bazie dokumentu obowiązującego w bieżącym roku.

Uwagi na formularzu

Wszystkie zainteresowane podmioty – organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – zapraszamy do zapoznania się z projektem dokumentu i wzięcia udziału w konsultacjach. 

Swoje uwagi i propozycje zmian można zgłaszać od 25 września do 9 października br. do godz. 15.00 dostarczając wypełniony formularz (do pobrania poniżej):

  • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna;
  • bezpośrednio do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy (ul. Piaseczyńska 77);
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: komunikacjaspolecznaatkonstancinjeziorna [dot] pl (komunikacjaspoleczna[at]konstancinjeziorna[dot]pl)

Poniżej do pobrania projekt programu oraz formularz uwag.