Sprawozdanie z konsultacji | Konstancin-Jeziorna

Sprawozdanie z konsultacji

Tarcza herbowa jest biała. Widnieje na niej drzewo – dąb – z brązowym korzeniem i pniem oraz zieloną koroną. Pod drzewem znajduje się pięć błękitnych fal symbolizujących rzekę Jeziorkę.

Zakończyły się konsultacje projektu Programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.  Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z przebiegu konsultacji. 

Konsultacje projektu Programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. realizowane były od 25 września do 9 października. Plik dostępny jest do pobrania w załączniku poniżej.