sprawozdanie | Konstancin-Jeziorna

sprawozdanie

Sprawozdanie z konsultacji

Zakończyły się konsultacje projektu Programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.  Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z przebiegu konsultacji. 

Konsultacje projektu Programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi na 2023 r. realizowane były od 3 do 14 listopada 2022 r. Plik dostępny jest do pobrania w załączniku poniżej. 

Sprawozdanie z konsultacji

Zakończyły się konsultacje projektu Programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.  Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z przebiegu konsultacji. 

Konsultacje projektu Programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi na 2023 r. realizowane były od 3 do 14 listopada 2022 r. Plik dostępny jest do pobrania w załączniku poniżej. 

Sprawozdanie z konsultacji

Zakończyły się konsultacje projektu Programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.  Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z przebiegu konsultacji. 

Konsultacje projektu Programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. realizowane były od 25 września do 9 października. Plik dostępny jest do pobrania w załączniku poniżej.