Finansowe podsumowanie 2020 roku | Konstancin-Jeziorna

Finansowe podsumowanie 2020 roku

29-04-2021

Na platformie internetowej „Na co idą moje pieniądze” można już zobaczyć finansowe podsumowanie 2020 r. Wskaźniki w sprawozdaniu budżetowym są na dobrym poziomie – dochody zrealizowano w 98,13 proc., a wydatki – 97,09 proc. Ubiegły rok zamknął się też nadwyżką w kwocie ponad 5 mln zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za 2020 r. zostało 29 marca 2021 r. przedłożone radnym i będzie podstawą do udzielenia burmistrzowi absolutorium. Obecnie dokument jest omawiany i opiniowany na komisjach merytorycznych Rady Miejskiej.

Dochody i wydatki

Dochody budżetowe gminy w 2020 r. wyniosły 190 603 288,32 zł. Zostały wykonane na poziomie 98,13 proc. planowanej kwoty. Prawie połowa – 44,62 proc. (85 055 970 zł) – to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Pozostałe to m.in.:

 • dotacje – 20,43 proc. (38 943 146,64 zł),
 • inne podatki i opłaty lokalne – 10,18 proc. (19 411 268,67 zł),
 • subwencje – 10,06 proc. (19 181 202 zł),
 • podatki od nieruchomości – 6,13 proc. (11 681 089,64 zł),
 • inne dochody – 6,27 proc. (11 951 079,86 zł),
 • podatek CIT – 2,3 proc. (4 379 531,51 zł).

W 2020 r. wysokość wydatków ogółem wyniosła 185 516 679,58 zł, w tym wydatki majątkowe – ponad 21,2 mln zł (11 proc. całego budżetu) i wydatki bieżące – ponad 164,2 mln zł (89 proc. całego budżetu), co stanowiło 97,09 proc. kwoty planowanej. Ubiegły rok gmina zamknęła z nadwyżką w wysokości 5 086 608,74 zł.

Zadania inwestycyjne

Gmina Konstancin-Jeziorna w 2020 r. wykonała zadania inwestycyjne na łączną kwotę 21 281 908,33 zł. Do najkosztowniejszych zaliczyć należy m.in.:  wykup gruntów pod inwestycje i drogi (5 mln zł), budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (4,7 mln zł), przebudowę dróg wraz z odwodnieniem na terenie północno-zachodniego Skolimowa (2,7 mln zł), projekt i budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (1,5 mln zł), rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie (1 mln zł) oraz przebudowę budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej (1 mln zł). 

Interaktywne sprawozdanie

Sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Graficznie i w przejrzystej formie zostało też udostępnione na platformie internetowej „Na co idą moje pieniądze”. Mieszkańcy mogą się z nim zapoznać bez wychodzenia z domu. Pod adresem: nacoidamojepieniadze.pl znajdziemy także prezentację tegorocznego budżetu, a w zakładce Prognoza PIT dowiemy się, jak gmina rozwija się dzięki podatkom swoich mieszkańców.

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

 • Plakat promujący Dzień Strażaka

  Już 26 maja Dzień Strażaka i 100-lecie OSP Cieciszew

  Parada strażacka z orkiestrami dętymi i mażoretkami, koncert w amfiteatrze, spektakl dla dzieci, piknik rodzinny z licznymi atrakcjami oraz kiermasz – tak gmina Konstancin-Jeziorna będzie świętować Dzień Strażaka i 100-lecie OSP Cieciszew. Zapraszamy już 26 maja do Parku Zdrojowego.
 • Na górze czerwony napis meteo alert poprzedzony wykrzyknikiem. Obok niego logo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – niebieski okrąg z białymi literami IMGW, poniżej niebieski napis burze. W tle fragment granatowego parasola oraz krople deszczu.

  Meteo alert pierwszego stopnia: Burze

  Zapowiada się burzowe popołudnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla powiatu piaseczyńskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia. Alert obowiązuje w piątek (24 maja) od godz. 14.00 do godz. 23.00. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
 • Plac z kostki brukowej, na którym rozstawione jest przenośne miasteczko, służące do egzaminowania dzieci na kartę rowerową. Stoją znaki drogowe, sygnalizacja świetlna, przejazd kolejowy. Troje dzieci – rowerzystów właśnie przez nie przejeżdża.

  Parking przy magistracie będzie czasowo wyłączony z…

  Od piątku (24 maja) – od godz. 16.30 – do soboty (25 maja) – do godz. 20.00 – nie będzie można korzystać z parkingu przy ul. Józefa Hlebowicza, na tyłach konstancińskiego magistratu. Ma to związek z organizacją w tym miejscu praktycznego egzaminu na kartę rowerową. Przepraszamy za utrudnienia.
 • Grafika wektorowa. Plakat promujący konferencje.

  LGD Perły Mazowsza zaprasza na konferencję

  Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania zaprasza 28 maja br. na konferencję otwierającą realizację nowej strategii rozwoju na lata 2023–2027. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną m.in. projekty grantowe, zakresy tematyczne planowanych naborów czy zasady otrzymania wsparcia.