Blisko 90 proc. gminy objęte miejscowymi planami | Konstancin-Jeziorna

Blisko 90 proc. gminy objęte miejscowymi planami

02-02-2023

Już 88 proc. powierzchni gminy Konstancin-Jeziorna pokryte jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W ciągu ostatnich 11 lat samorząd przyjął aż 57 takich dokumentów, a 13 zmienił. Wszystkie MPZP dostępne są w Gminnym Systemie Informacji Przestrzennej.

Obecnie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna obowiązuje 89 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które pokrywają 88 proc. jej powierzchni. Dla porównania – w 2010 r. było to 59 proc. W latach 2011–2022 konstanciński samorząd przyjął aż 57 MPZP oraz 13 zmienił. Wszystkie plany dostępne są w Gminnym Systemie Informacji Przestrzennej pod adresem: gsip.konstancinjeziorna.pl.

Portal GSIP

Gminny System Informacji Przestrzennej został uruchomiony w 2013 r. Nieprzerwanie od czasu jego powstania jest obsługiwany przez pracowników Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy – bez zaangażowania zewnętrznych wykonawców, którzy na bieżąco aktualizują udostępniane dane oraz dbają o jego funkcjonalność. Portal GSIP jest szeroko wykorzystywany w bieżącej pracy pracowników urzędu.

Mieszkańcy mogą skorzystać z kilku modułów, które umożliwiają m.in. przeglądanie danych przestrzennych oraz zapoznanie się z projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyłożonymi do publicznego wglądu. Na stronie dostępny jest również szczegółowy wykaz aktów planowania przestrzennego, gdzie dostępne są wszystkie teksty uchwał dotyczących obecnie obowiązujących MPZP, w tym załączniki graficzne oraz dane przestrzenne.

W GSIP udostępniane są także aktualne oraz archiwalne zdjęcia lotnicze gminy Konstancin-Jeziorna, wykonane w różnych latach. Od 2013 r. ortofotomapy są pozyskiwane przez gminę corocznie. Są to zdjęcia wysokiej jakości z wysoką rozdzielczością przestrzenną (5 cm) w barwach naturalnych (RGB).

Autor
Julita Wołoszyńska-Matysek

Najnowsze aktualności

  • Ściana budynku, ceglana czerwona elewacja. Przed nim chodnik, a w tle rosną krzewy i drzewa.

    Ostatni moment na złożenie wniosku do budżetu gminy na 2024…

    Do 30 września m.in. radni, organizacje pozarządowe i mieszkańcy mogą składać wnioski do projektu budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2024 rok. Zgłaszane propozycje muszą dotyczyć wyłącznie zadań własnych gminy.
  • Fragment dachu z kominem. Nad nim niebieskie niebo.

    Ruszyła kampania społeczna: Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!

    Ruszyła trzecia edycja kampanii społecznej Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy pod hasłem: „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”. Akcja skierowana jest do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków.