Blisko 90 proc. gminy objęte miejscowymi planami | Konstancin-Jeziorna

Blisko 90 proc. gminy objęte miejscowymi planami

02-02-2023

Już 88 proc. powierzchni gminy Konstancin-Jeziorna pokryte jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W ciągu ostatnich 11 lat samorząd przyjął aż 57 takich dokumentów, a 13 zmienił. Wszystkie MPZP dostępne są w Gminnym Systemie Informacji Przestrzennej.

Obecnie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna obowiązuje 89 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które pokrywają 88 proc. jej powierzchni. Dla porównania – w 2010 r. było to 59 proc. W latach 2011–2022 konstanciński samorząd przyjął aż 57 MPZP oraz 13 zmienił. Wszystkie plany dostępne są w Gminnym Systemie Informacji Przestrzennej pod adresem: gsip.konstancinjeziorna.pl.

Portal GSIP

Gminny System Informacji Przestrzennej został uruchomiony w 2013 r. Nieprzerwanie od czasu jego powstania jest obsługiwany przez pracowników Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy – bez zaangażowania zewnętrznych wykonawców, którzy na bieżąco aktualizują udostępniane dane oraz dbają o jego funkcjonalność. Portal GSIP jest szeroko wykorzystywany w bieżącej pracy pracowników urzędu.

Mieszkańcy mogą skorzystać z kilku modułów, które umożliwiają m.in. przeglądanie danych przestrzennych oraz zapoznanie się z projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyłożonymi do publicznego wglądu. Na stronie dostępny jest również szczegółowy wykaz aktów planowania przestrzennego, gdzie dostępne są wszystkie teksty uchwał dotyczących obecnie obowiązujących MPZP, w tym załączniki graficzne oraz dane przestrzenne.

W GSIP udostępniane są także aktualne oraz archiwalne zdjęcia lotnicze gminy Konstancin-Jeziorna, wykonane w różnych latach. Od 2013 r. ortofotomapy są pozyskiwane przez gminę corocznie. Są to zdjęcia wysokiej jakości z wysoką rozdzielczością przestrzenną (5 cm) w barwach naturalnych (RGB).

Autor
Julita Wołoszyńska-Matysek

Najnowsze aktualności

  • Przestrzeń miejska, dzieci uczestniczą w pikniku

    Znamy inicjatywy, które otrzymają wsparcie gminy

    Pikniki międzypokoleniowe, warsztaty świąteczne, zawody wędkarskie. Gmina Konstancin-Jeziorna ponownie wesprze najciekawsze inicjatywy lokalne swoich mieszkańców. Samorząd na realizację 23 zadań przeznaczy 50 tys. zł.
  • W hali stoją mężczyźni i kobiety w galowych mundurach strażackich, za nimi wozy ratowniczo-gaśnicze

    Nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy oficjalnie przekazano do…

    21 marca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie odbyło się oficjalne przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Słomczyn i wielozadaniowego quada dla OSP Gassy.