Decyzje podatkowe znów dostarczy listonosz | Konstancin-Jeziorna

Decyzje podatkowe znów dostarczy listonosz

24-01-2022

Urząd Miasta i Gminy rozpoczął wysyłkę decyzji podatkowych do mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. Tak jak w ubiegłym roku, z uwagi na pandemię COVID-19, są one dostarczane wyłącznie za pośrednictwem listonoszy Poczty Polskiej.

Z powodu trwającej pandemii COVID-19, trzeci rok z rzędu, to nie pracownicy konstancińskiego magistratu, a listonosze Poczty Polskiej dostarczają mieszkańcom gminy decyzje w sprawach podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

Ruszyła wysyłka

Wysyłka decyzji rozpoczęła się 17 stycznia i jest sukcesywnie realizowana. Do doręczenia przekazano już ponad 2 tys. decyzji (stan na 24 stycznia). W kolejce czekają następne. Wszystko po to, by zachować maksimum bezpieczeństwa w dobie pandemii COVID-19. – Decyzje są wydawane corocznie i dotyczą wszystkich nieruchomości należących do osób fizycznych – mówi Katarzyna Ignaczak, kierownik Referatu Podatków Urzędu Miasta i Gminy. – Wyjątkiem są te nieruchomości, dla których wysokość rocznego zobowiązania nie przekracza 9,20 zł, czyli równowartości kosztów wysyłki. W takim przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstaje.

Płatność w ratach i na indywidualny rachunek 

Gdy wysokość podatku przekracza kwotę 100 zł jest on płatny w czterech ratach, zawsze do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada – z wyłączeniem podatku od środków transportowych, który należy uiścić do 15 lutego (pierwsza rata) i do 15 września (druga rata). – Gdy termin płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, podatek należy wpłacić najpóźniej w dniu następnym – wyjaśnia Katarzyna Ignaczak. – W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli decyzja podatkowa nie zostanie doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności pierwszej raty, podatek jest płatny w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. 
Przypominamy! Od 2020 r. płatności dokonywane są na indywidualny numer rachunku bankowego przypisany do danej nieruchomości. – Prosimy o zwrócenie uwagi na numery rachunków, które znajdą się w otrzymanych decyzjach podatkowych – dodaje kierownik Referatu Podatków magistratu.

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości pozostają na tym samym poziomie, co w latach ubiegłych. I tak np. za 1 m kw. powierzchni użytkowej właściciele budynków mieszkalnych lub ich części płacą 0,61 zł, a związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 20,33 zł (stawka ta dotyczy także budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na działalność gospodarczą).

Podatek od środków transportowych

Bez zmian pozostaje także wysokość podatku od środków transportowych. W tym przypadku jego wysokość pozostała na poziomie sprzed jedenastu lat. W 2022 r. za samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie zapłacimy 677,60 zł, za ciągnik siodłowy o tych samych parametrach – 706,20 zł, a za autobus z 22. miejscami lub więcej – 2 000,90 zł.

Podatek rolny

Mamy dobrą informację także dla rolników. W listopadzie 2021 r. radni miejscy przyjęli uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na 2022 r., która jest podstawą obliczenia podatku rolnego. Zgodnie z nią gospodarze zapłacą 130 zł za 1 ha przeliczeniowy, zaś właściciele pozostałych gruntów rolnych – 260 zł za 1 ha fizyczny. 

Podatek leśny

W niewielkim stopniu wzrósł natomiast podatek leśny, którego wysokość jest niezależna od samorządu. W 2022 r. wynosi on 46,69 zł od 1 ha. Jest to równowartość pieniężna 0,220 m sześc. drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio

Najnowsze aktualności

  • W głównej części zdjęcia znajduje się mosiężna figurka kobiety z zawiązanymi oczami. W lewej ręce trzyma miecz, w prawej wagę. Jest to Temida – symbolizująca Wymiar Sprawiedliwości. W głębi zdjęcia widoczne są dwie dłonie w uścisku.

    Ruszył nabór kandydatów na ławników do sądów powszechnych

    W czwartek (1 czerwca) Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna rozpoczął nabór kandydatów na ławników sądowych do sądów rejonowych w Piasecznie i dla m.st. Warszawy oraz okręgowego w Warszawie. Do obsadzenia jest łącznie 9 stanowisk. Termin składania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2023 r.
  • Sala posiedzeń, przy stole siedzi kilka osób.

    Budowa kolei aglomeracyjnej, zgłaszanie uwag do 7 czerwca

    Do środy 7 czerwca można jeszcze zgłaszać uwagi do projektu budowy kolei aglomeracyjnej z Warszawy do Piaseczna wraz z utworzeniem nowego połączenia do Konstancina-Jeziorny. Plany PKP Polskich Linii Kolejowych w minioną środę (30 maja) zostały zaprezentowane mieszkańcom na spotkaniu konsultacyjnym.