Dodatek osłonowy – wnioski do 30 kwietnia | Konstancin-Jeziorna

Dodatek osłonowy – wnioski do 30 kwietnia

08-02-2024
fot. Adobe Stock

Do 30 kwietnia można składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego – świadczenia, które ma łagodzić negatywne skutki rosnących cen energii elektrycznej, gazu i żywności dla domowego budżetu. Dokumenty można złożyć elektronicznie lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie. 

Dodatek osłonowy został wprowadzony w 2022 r. w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej w celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności. Świadczenie to przysługuje najbardziej potrzebującym mieszkańcom, których dochody netto w gospodarstwie jednoosobowym nie przekraczają 2 100 zł, natomiast w gospodarstwie wieloosobowym – 1 500 zł na osobę.

Kwoty dopłat

Wysokość dodatku osłonowego jest zależna od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego i na 2024 r. wynosi: 

 • dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 228,80 zł lub 286* zł;
 • dla 2–3-osobowego – 343,20 zł lub 429* zł;
 • dla 4–5-osobowego 486,20 zł lub 607,75* zł;
 • dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób – 657,80 zł lub 822,25* zł.

* W sytuacji, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest np. kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – to wysokość dodatku osłonowego jest większa.

W przypadku przekroczenia powyższych kryteriów dodatek ustala się na podstawie tzw. zasady „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że świadczenie będzie przyznane nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a jego kwota będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych to 20 zł.

Przyjmowanie wniosków

Wnioski o dodatek osłonowy można składać:

 • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Rycerska 13) w Konstancinie-Jeziornie (Wydział Spraw Społecznych – pok. nr 25), 
 • lub elektronicznie – za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrzynki podawczej: OPSKONSTANCINJEZIORNA/SkrytkaES). 

Jest na to czas do 30 kwietnia 2024 r. (wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane).

Ważne! Jedna osoba może wchodzić tylko w skład jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wypłata świadczenia nastąpi maksymalnie do 30 czerwca 2024 r.

Więcej informacji

Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.opskonstancinjeziorna.pl. Informacje telefoniczne: 22 756 34 84, 756 34 85 wew. 20 lub 784 630 439.

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio

Najnowsze aktualności

 • autobus na ulicy

  Od soboty wakacyjne zmiany w komunikacji publicznej

  Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie od najbliższej soboty (22 czerwca) wprowadza wakacyjną organizację komunikacji miejskiej. Niewielkie zmiany w rozkładach jazdy obejmą także wybrane linie autobusowe kursujące po gminie Konstancin-Jeziorna i będą obowiązywać do 31 sierpnia.
 • Kobieta stoi na tle ściany z czerwonej cegły

  Nowy wydział w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

  W konstancińskim magistracie powstał Wydział Rozwoju, Polityki Gospodarczej i Komunikacji Społecznej. Będzie on odpowiedzialny m.in. za współpracę samorządu z mieszkańcami, przedsiębiorcami, a także organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi.