Kolejne wyłożenia projektów planów do wglądu publicznego | Konstancin-Jeziorna

Kolejne wyłożenia projektów planów do wglądu publicznego

19-07-2022
Projekt MPZP obszaru Słomczyna zachodniego i terenów przyległych

Działki o numerach ewidencyjnych 1159/10, 1159/11, 1159/12 w Bielawie i 95 w Konstancinie-Jeziornie oraz Słomczyn zachodni i tereny przyległe – to kolejne obszary gminy, dla których trwają wyłożenia do wglądu publicznego projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Od 16 lipca osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentami planistycznymi i zgłosić swoje uwagi. Termin ich nadsyłania upływa 19 sierpnia.

Kolejne obszary gminy Konstancin-Jeziorna zostaną objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Od 16 lipca do 5 sierpnia 2022 r. trwają wyłożenia do wglądu publicznego kilku projektów.

Słomczyn zachodni i tereny przyległe

Pierwszy wykładany (częściowo) do wglądu publicznego projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy Słomczyna zachodniego i terenów przyległych położonych na północ od ul. Wagarowej (oznaczonych symbolami MN1, MN13, MNU1, R1, WS1, KDD1, KDD2, KDD12, KP1) – etap 3. Z dokumentami planistycznymi można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77, poniedziałek–piątek w godz. 9.00–15.00). Są one również dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej i w Gminnym Systemie Informacji Przestrzennej. Dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami zaplanowano na 22 lipca 2022 r. (piątek) o godz. 16.30 w sali posiedzeń UMiG.

Działka w Konstancinie-Jeziornie

Kolejny opracowywany MPZP dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 95 z obrębu 03-02 w Konstancinie-Jeziornie. Projekt, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu wyłożony jest w Wydziale Planowania Przestrzennego UMiG. Dokumenty planistyczne są dostępne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00. Znajdziemy je również w Biuletynie Informacji Publicznej i w Gminnym Systemie Informacji Przestrzennej. Dyskusja publiczna odbędzie się 1 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) w sali posiedzeń konstancińskiego ratusza. Początek o godz. 15.00.

Działki w Bielawie

Do 5 sierpnia 2022 r. trwa również wyłożenie projektu MPZP dla działek o numerach ewidencyjnych 1159/10, 1159/11, 1159/12 z obrębu 00-01 Bielawa. Z dokumentami można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego UMiG od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00. Dokumenty planistyczne są również dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej i w Gminnym Systemie Informacji Przestrzennej. Z kolei dyskusję publiczną zaplanowano na 1 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w sali posiedzeń magistratu.

Zgłaszanie uwag

Osoby zainteresowane do 19 sierpnia 2022 r. mogą zgłosić swoje uwagi:

 • w formie papierowej – w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77) lub drogą korespondencyjną przesyłając na adres urzędu;
 • w formie elektronicznej – za pomocą skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP lub wysyłając mailowo na adres: urzadatkonstancinjeziorna [dot] pl.

Uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby ją składających, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna.

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

 • Przy stoliku na balkonie siedzi młody mężczyzna i zatyka sobie uszy.

  Mazowsze konsultuje program ochrony środowiska przed hałasem

  Trwają konsultacje społeczne projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla Mazowsza. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego do 2 maja 2024 r. zaprasza mieszkańców do składania uwag i wniosków. Z kolei 24 kwietnia zaplanowano otwarte spotkanie online.
 • Posiedzenie członków Rady Miejskiej oraz władz gminy. Osoby siedzą przy stołach ułożonych na kształt podkowy. Na środku sali stoi duży telewizor. W tle, na ścianie wyświetlony jest duży ekran.

  Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

  W najbliższą środę (17 kwietnia) odbędzie się 68. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Będzie ona poświęcona dwóm projektom uchwał. Chodzi o zmiany – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych oraz uchwały budżetowej na 2024 r.