Mazowsze konsultuje program współpracy z NGO | Konstancin-Jeziorna

Mazowsze konsultuje program współpracy z NGO

17-10-2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konsultacjach projektu programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok. Uwagi można zgłaszać do 27 października 2023 r. Wypowiedz się! Twoje zdanie się liczy!

Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji od organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie przyszłorocznej współpracy mazowieckiego samorządu z trzecim sektorem.

Gdzie znaleźć?

Projekt dokumentu powstał na bazie obowiązującego programu i został:

 • opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.mazovia.pl) oraz na stronach internetowych: mazovia.pl i dialog.mazovia.pl;
 • przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie internetowej dialog.mazovia.pl;
 • wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz we wszystkich jego delegaturach – w Ciechanowie, Ostrołęce, Piasecznie, Płocku, Radomiu, Siedlcach, Wołominie i Żyrardowie.

Zgłaszanie uwag

Propozycje do projektu programu współpracy na 2024 rok można zgłaszać na formularzu konsultacji w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 • osobiście w godz. 8.00–16.00 w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2024”;
 • osobiście w godz. 8.00–15.00 w jednej z delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2024”:
 • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2024”;
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: dialogatmazovia [dot] pl;
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu.

Konsultacje prowadzone będą do 27 października 2023 r.

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań bądź wątpliwości Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza do kontaktu z pracownikami Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych (tel. 22 437 94 74, mail: dialogatmazovia [dot] pl).

Autor
Julita Wołoszyńska-Matysek

Najnowsze aktualności

 • Grafika wektorowa. Plakat promujący konferencje.

  LGD Perły Mazowsza zaprasza na konferencję

  Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania zaprasza 28 maja br. na konferencję otwierającą realizację nowej strategii rozwoju na lata 2023–2027. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną m.in. projekty grantowe, zakresy tematyczne planowanych naborów czy zasady otrzymania wsparcia.
 • Grupa kilkunastu osób stoi obok siebie.

  Konstancińscy harcerze przeszli szlakiem św. Jakuba

  Harcerze z Uroczyska Konstancin kolejny raz pokazali, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych i przeszli szlakiem św. Jakuba. 11 druhów drogę z portugalskiego Viana do Castelo do Santiago de Compostela pokonało w 9 dni. Trasa liczyła ponad 220 kilometrów.