Można już składać wnioski o dodatek elektryczny | Konstancin-Jeziorna

Można już składać wnioski o dodatek elektryczny

02-12-2022

Od czwartku (1 grudnia) gospodarstwa domowe mogą ubiegać się o dodatek elektryczny. Jego wysokość zależy od rocznego zużycia energii i wynosi od 1 tys. zł do 1,5 tys. zł. Wnioski przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.   

Dodatek elektryczny to kolejny, po m. in. węglowym, finansowy rodzaj wsparcia dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest prądem. Przysługuje każdemu odbiorcy energii elektrycznej, bez względu na osiągane dochody.

Wysokość wsparcia

Warunkiem otrzymania dodatku elektrycznego jest posiadanie wpis lub zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (dokonanego do 11 sierpnia 2022 r. lub po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB). Dodatek elektryczny przysługuje też gospodarstwom domowym posiadającym wyłącznie pompy ciepła, które są ich głównym źródłem ogrzewania. Jego wysokość zależy od rocznego zużycia energii elektrycznej i wynosi:

 • 1 000 zł dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie,
 • 1 500 zł dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021).

Podobnie jak w przypadku innych dodatków – na węgiel, gaz czy pelet – obowiązuje zasada: jeden adres zamieszkania, jeden dodatek elektryczny. Bez znaczenia jest liczba osób mieszkających pod tym adresem.

Komu nie przysługuje

Do dodatku elektrycznego nie kwalifikują się gospodarstwa domowe, które:

 • posiadają mikroinstalacje PV i ogrzewają się głównie energią elektryczną;
 • posiadają pompy ciepła oraz mikroinstalacje FV;
 • zostały objęte pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
 • zostały objęte pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła,
 • na swoje potrzeby zakupiły paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Wnioski do 1 lutego 2023 r.

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Rycerskiej 13 w Konstancinie-Jeziornie (w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 10.00–15.00 – 2. piętro, pokoje nr 24 i 25) lub poprzez platformę ePUAP, od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Świadczenie ma być wypłacone najpóźniej do 31 marca 2023 r. Dodatkowe informacje: 22 756 34 84 wew. 20–21 oraz na: www.opskonstancinjeziorna.pl.

Autor
Julita Wołoszyńska-Matysek

Najnowsze aktualności

 • Grafika wektorowa. Plakat promujący 6. Festiwal Maklaka.

  6. Festiwal Filmowy Maklaka i Jego Przyjaciół

  W programie 6. Festiwalu Filmowego Maklaka i Jego Przyjaciół znalazło się aż 21 filmów – kultowe produkcje z udziałem Zdzisława Maklakiewicza, filmy Jacka Bromskiego oraz najnowsze tytuły Studia Munka i młodych twórców. To wszystko od 27 września do 1 października w Konstancińskim Domu Kultury.
 • Grafika wektorowa. Plakat promujący nabór wniosków.

  Wsparcie na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury

  Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania ogłosiło nabór wniosków na udzielenie wsparcia finansowego na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej oraz miejsc integracji i aktywizacji społecznej.