Nabór do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego | Konstancin-Jeziorna

Nabór do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

07-09-2022

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił nabór kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do 30 września 2022 r., do godz.14.00.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym dla burmistrza gminy. W Konstancinie-Jeziornie zostanie powołana po raz pierwszy, a w jej skład wejdzie po dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej oraz burmistrza, a także od 4 do 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz uprawnionych podmiotów. W środę (7 września) został ogłoszony otwarty nabór kandydatów na członków rady.

Wymagania stawiane kandydatom

Każda organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, mogą zgłosić do GRDPP jednego kandydata. Musi być on jej członkiem i dodatkowo spełniać poniższe kryteria:

 • korzystać w pełni z praw publicznych;
 • być wskazany przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna;
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • wyrazić zgodę na kandydowanie na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zgłaszanie kandydatur

Kandydatów należy zgłaszać do 30 września 2022 r. do godz.14.00 poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz niezbędnych oświadczeń (do pobrania poniżej) na adres: komunikacjaspolecznaatkonstancinjeziorna [dot] pl lub złożenie ich w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77.

Udział nieodpłatny

Przedstawiciele organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego zostaną wybrani przez osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji, prowadzącej działalność statutową na terenie naszej gminy, na zebraniu zorganizowanym przez burmistrza. Udział w pracach rady jest nieodpłatny.

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

 • Pomieszczenie. Przy recepcji stoją cztery uśmiechnięte panie. Pod zdjęciem są informacji (powielone w artkule) dotyczące funkcjonowania centrum informacyjnego dla uchodźców.

  Bezpłatna pomoc doradcza i językowa dla uchodźców z Ukrainy

  Uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Fundacja ADRA Polska wspólnie z organizacją CARE otworzyła w Warszawie Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców. Placówka oferuje pomoc informacyjną i prawną, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, lekcje języka polskiego, opiekę nad dziećmi.
 • 11 osób stój w rzędzie na scenie. W rękach trzymają dyplom i róże czerwone.

  To było wyjątkowe święto kina w Konstancinie-Jeziornie

  To była prawdziwa gratka dla miłośników X Muzy! W dniach 23–25 września w Konstancińskim Domu Kultury odbyła się V edycja Festiwalu Filmowego Świat Maklaka i Jego Przyjaciół. W czasie Festiwalu pokazano nie tylko filmy finałowe, nadesłane na konkurs, ale także filmy Studia Munka.