Nabór do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego | Konstancin-Jeziorna

Nabór do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

29-09-2022

Przypominamy! Do piątku (30 września) do godz. 14.00 organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Udział w pracach rady jest nieodpłatny.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym dla burmistrza gminy. W Konstancinie-Jeziornie zostanie powołana po raz pierwszy, a w jej skład wejdzie po dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej oraz burmistrza, a także od 4 do 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz uprawnionych podmiotów. W środę (7 września) został ogłoszony otwarty nabór kandydatów na członków rady.

Wymagania stawiane kandydatom

Każda organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, mogą zgłosić do GRDPP jednego kandydata. Musi być on jej członkiem i dodatkowo spełniać poniższe kryteria:

 • korzystać w pełni z praw publicznych;
 • być wskazany przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna;
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • wyrazić zgodę na kandydowanie na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zgłaszanie kandydatur

Kandydatów należy zgłaszać do 30 września 2022 r. do godz.14.00 poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz niezbędnych oświadczeń (do pobrania poniżej) na adres: komunikacjaspolecznaatkonstancinjeziorna [dot] pl lub złożenie ich w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77.

Udział nieodpłatny

Przedstawiciele organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego zostaną wybrani przez osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji, prowadzącej działalność statutową na terenie naszej gminy, na zebraniu zorganizowanym przez burmistrza. Udział w pracach rady jest nieodpłatny.

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio

Najnowsze aktualności

 • Ściana budynku, ceglana czerwona elewacja. Przed nim chodnik, a w tle rosną krzewy i drzewa.

  Ostatni moment na złożenie wniosku do budżetu gminy na 2024…

  Do 30 września m.in. radni, organizacje pozarządowe i mieszkańcy mogą składać wnioski do projektu budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2024 rok. Zgłaszane propozycje muszą dotyczyć wyłącznie zadań własnych gminy.
 • Mapka. Widok działki obrysowanej zieloną linią z góry.

  Działka przy ul. Wilanowskiej czeka na nowego właściciela

  Gmina Konstancin-Jeziorna sprzedaje – w drodze przetargu nieograniczonego – działkę niezabudowaną przy ul. Wilanowskiej, o powierzchni ponad 4 tys. 620 ha. Grunt trafi pod młotek 4 grudnia 2023 r. Jego cena wywoławcza to 25 mln zł.