Nowe sanie lodowe dla druhów z OSP Słomczyn | Konstancin-Jeziorna

Nowe sanie lodowe dla druhów z OSP Słomczyn

18-01-2022
fot. OSP Słomczyn

Ochotnicza Straż Pożarna w Słomczynie wzbogaciła się o kolejny nowy sprzęt. Tym razem do jednostki trafiły sanie do ratownictwa lodowego. Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Druhowie ze Słomczyna regularnie doposażają swoją jednostkę. Na początku stycznia zakupili sanie lodowe o wartości prawie 7 tys. zł, które będą wykorzystywane podczas akcji ratowniczych prowadzonych na zamarzniętych zbiornikach wodnych. – Ich specjalna konstrukcja zapewnia doskonałą wyporność oraz poślizg na powierzchni lodu – wyjaśnia Piotr Śliwka, prezes OSP Słomczyn. – Dzięki tym saniom jesteśmy w stanie szybko i bezpiecznie dotrzeć np. do osoby, pod którą załamał się lód, i udzielić jej pomocy.

Zakup nowego sprzętu możliwy był dzięki wsparciu z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Wartość dofinansowania wyniosła 4,9 tys. zł. Pozostałą kwotę, czyli 2 tys. jednostka dołożyła z własnych środków.

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio

Najnowsze aktualności

  • Fragment mapy. Czarną grubą linią, o nieregularnym kształcie, zaznaczono granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

    Rejon ul. Kolejowej – wyłożenie projektu planu i dyskusja

    Od 31 stycznia do 21 lutego 2023 r. trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Konstancina-Jeziorny – rejon ul. Kolejowej (etap 1). Dyskusja nad dokumentem obędzie się 9 lutego 2023 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta i Gminy.
  • Grafika wektorowa. Duże litery skrótu NGO pod nimi tekst: powiat piaseczyński.

    Starostwo ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych

    Do 16 lutego 2023 r. Starostwo Powiatowe w Piasecznie prowadzi nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sportu oraz zdrowia. Na organizację różnych przedsięwzięć zaplanowano łącznie 343 tys. zł. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych.