Obowiązkowa wymiana licencji taxi do końca 2022 roku | Konstancin-Jeziorna

Obowiązkowa wymiana licencji taxi do końca 2022 roku

18-11-2022

Już tylko niewiele ponad miesiąc został na wymianę licencji na taksówkę – te wydane przed 1 stycznia 2020 r. z Nowym Rokiem stracą ważność. Wnioski o nową można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają obowiązkowej wymianie – muszą zostać dostosowane do obowiązujących przepisów prawa. Taksówkarze na złożenie wniosku o wydanie nowego dokumentu mają czas do końca 2022 r. Stara licencja z Nowym Rokiem (1 stycznia 2023 r.) straci ważność, co oznacza, że nie będzie mógł on dalej wykonywać swojego zawodu.

Wymagane dokumenty

Przedsiębiorcy, którzy osobiście wykonują przewóz osób w gminie Konstancin-Jeziorna, powinni dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy (ul. Piaseczyńska 77):

 • wniosek o udzielenie lub zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszar miasta i gminy Konstancin-Jeziorna (druk można odebrać w kancelarii urzędu);
 • zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym (od 1 stycznia 2020 r.  osoby takie nie mogą być dodatkowo skazane prawomocnie za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • oświadczenie przedsiębiorcy (w przypadku spółek – każdy członek zarządu), że spełnia wymóg dobrej reputacji, o której mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
 • kserokopię orzeczenia lekarskiego oraz psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • kserokopię prawa jazdy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy;
 • aktualny wykaz pojazdów zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego dysponowania pojazdem;
 • kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki;
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do dysponowania pojazdem, którym transport ma być wykonywany;                                                                                                
 • dowód zapłaty za licencję (potwierdzenie wpłaty na konto nr: 10 8002 0004 0200 1111 2002 0060 – Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77).

Opłaty za licencję

Dla osób rozpoczynających działalność w zakresie przewozu osób taksówką opłata za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna wynosi:

 • 200 zł – na okres od 2 do 15 lat,
 • 250 zł – na okres od 16 do 30 lat,
 • 300 zł – na okres od 31 do 50 lat.

Ponadto pobierane są opłaty w niżej określonych wysokościach procentowych od powyższych:

 • za zmianę licencji –  10 proc. opłaty stanowiącej podstawę opłaty jak za udzielenie licencji,  
 • za wydanie wypisu w przypadku zmiany licencji – 5 proc. opłaty jak za wydanie licencji.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wieloosobowego Stanowiska ds. Działalności Gospodarczej – 22 484 24 85–86.

Autor
Julita Wołoszyńska-Matysek

Najnowsze aktualności

 • zdjęcie – chłopak niesie karton, mężczyzna w samochodzie na pace czeka na ładunek

  Zbiórka latarek, baterii i żywności – pomoc dla Ukrainy

  Szkoła Podstawowa nr 2 w Konstancinie-Jeziornie do piątku (2 grudnia) prowadzi zbiórkę dla Ukrainy. Potrzebne są m.in. latarki, baterie, świece i żywność pakowana hermetycznie. Rzeczy trafią do Liceum Krzemienieckiego, które przekaże je dalej mieszkańcom oraz żołnierzom na froncie.
 • Kalkulator na tle grzejnika.

  Dopłaty do ogrzewania – wnioski tylko do 30 listopada

  Już tylko do najbliższej środy (30 listopada) można ubiegać się o dodatek węglowy lub dodatek grzewczy. Wnioski niezmiennie przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie. O takie wsparcie finansowe wystąpiło już ponad półtora tysiąca mieszkańców gminy.