To już ostatnie dni na złożenie ofert w otwartym konkursie | Konstancin-Jeziorna

To już ostatnie dni na złożenie ofert w otwartym konkursie

25-04-2023

Jeszcze tylko do najbliższego piątku (28 kwietnia) organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty mogą składać oferty w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. W tym roku pula dotacji, którą gmina zamierza przeznaczyć na realizację wybranych projektów, wynosi 163 tys. zł.

Otwarty konkurs ofert skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W tym roku na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym samorząd przeznaczy 163 tys. zł, w tym 23 tys. zł w formie wsparcia, a 140 tys. zł w formie powierzenia.

Na co?

Wsparcie finansowe można pozyskać na organizację:

 • wypoczynku zimowego i wakacyjnego z programem profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią (termin realizacji zadania: 1 lipca–31 sierpnia 2023 r.);
 • zajęć opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią (termin realizacji zadania: 1 lipca–31 października 2023 r.);
 • przedsięwzięć terapeutyczno-profilaktycznych dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniom (termin realizacji zadania: 1 lipca–31 października 2023 r.);
 • przedsięwzięć zapobiegających alkoholizmowi, narkomanii, uzależnieniom cyfrowym i innym patologiom społecznym (termin realizacji zadania: 1 lipca–31 października 2023 r.).

Termin składania ofert

Oferty (formularz do pobrania poniżej) należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77) w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2023 r. (do godz. 15.00). Szczegóły konkursu dostępne są w zamieszczonym poniżej ogłoszeniu. Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia UMiG (nr tel. 22 484 24 31).

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

 • Ogród, na trawie stoją sztalugi drewniane a na nich obrazy. W tle widać ludzi i wysokie drzewa.

  Festiwal Otwarte Ogrody już po raz 17., zgłoszenia do końca…

  Znamy już termin tegorocznego Festiwalu Otwarte Ogrody w Konstancinie-Jeziornie. Wydarzenie odbędzie się w dniach 14–15 września. A my już dzisiaj zapraszamy wszystkich, którzy chcą otworzyć bramy swoich gościnnych ogrodów. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca czerwca.
 • Na górze czerwony napis meteo alert poprzedzony wykrzyknikiem. Obok niego logo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – niebieski okrąg z białymi literami IMGW, poniżej niebieski napis burze. W tle fragment granatowego parasola oraz krople deszczu.

  Meteo alert pierwszego stopnia: Burze

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla powiatu piaseczyńskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Alert obowiązuje w poniedziałek (20 maja) od godz. 15.00 do północy. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.