Konkurs ofert: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom | Konstancin-Jeziorna

Konkurs ofert: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom

31-03-2023

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Jest on adresowany do organizacji pozarządowych. Pula dotacji wynosi 163 tys. zł. Nabór trwa do 28 kwietnia (do godz. 15.00).

Otwarty konkurs ofert skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W tym roku na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym samorząd przeznaczy 163 tys. zł, w tym 23 tys. zł w formie wsparcia, a 140 tys. zł – powierzenia.

Na co?

Wsparcie finansowe można pozyskać na organizację:

 • wypoczynku zimowego i wakacyjnego z programem profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią z terenu gminy Konstancin-Jeziorna (termin realizacji: 1 lipca–31 sierpnia 2023 r.);
 • zajęć opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią z terenu gminy Konstancin-Jeziorna (termin realizacji: 1 lipca–31 października 2023 r.);
 • przedsięwzięć terapeutyczno-profilaktycznych dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniom z terenu gminy Konstancin-Jeziorna (termin realizacji: 1 lipca–31 października 2023 r.);
 • przedsięwzięć zapobiegających alkoholizmowi, narkomanii, uzależnieniom cyfrowym i innym patologiom z terenu gminy Konstancin-Jeziorna (termin realizacji: 1 lipca–31 października 2023 r.).

Termin składania ofert

Oferty (formularz do pobrania poniżej) należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77) w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2023 r. (do godz. 15.00). Szczegóły konkursu dostępne są w zamieszczonym poniżej ogłoszeniu. Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia UMiG (nr tel. 22 484 24 31).

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

 • Ogród, na trawie stoją sztalugi drewniane a na nich obrazy. W tle widać ludzi i wysokie drzewa.

  Festiwal Otwarte Ogrody już po raz 17., zgłoszenia do końca…

  Znamy już termin tegorocznego Festiwalu Otwarte Ogrody w Konstancinie-Jeziornie. Wydarzenie odbędzie się w dniach 14–15 września. A my już dzisiaj zapraszamy wszystkich, którzy chcą otworzyć bramy swoich gościnnych ogrodów. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca czerwca.
 • Na górze czerwony napis meteo alert poprzedzony wykrzyknikiem. Obok niego logo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – niebieski okrąg z białymi literami IMGW, poniżej niebieski napis burze. W tle fragment granatowego parasola oraz krople deszczu.

  Meteo alert pierwszego stopnia: Burze

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla powiatu piaseczyńskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Alert obowiązuje w poniedziałek (20 maja) od godz. 15.00 do północy. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.