Ostatni dzień na składanie uwag – MPZP Słomczyn zachodni | Konstancin-Jeziorna

Ostatni dzień na składanie uwag – MPZP Słomczyn zachodni

23-05-2023

Wtorek (23 maja) jest ostatnim dniem na złożenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Słomczyna zachodniego i terenów przyległych (etap 1). Można to zrobić na piśmie – w kancelarii urzędu lub w formie elektronicznej – mailowo i za pośrednictwem platformy ePUAP.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Słomczyna zachodniego i terenów przyległych (etap 1), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, był wyłożony do publicznego wglądu od 18 kwietnia do 9 maja 2023 r. Ponadto 27 kwietnia w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie MPZP rozwiązaniami.

Zgłaszanie uwag

Z kolei wtorek (23 maja) jest ostatnim dniem na złożenie uwag do projektu planu. Można je przekazać:

 • na piśmie:
  • w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77);
  • drogą korespondencyjną wysyłając na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna (liczy się data stempla pocztowego);
    
 • w formie elektronicznej:
  • za pomocą skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP;
  • za pomocą poczty elektronicznej wysyłając na adres e-mail: urzadatkonstancinjeziorna [dot] pl.

Uwagi powinny zawierać: imię, nazwisko i adres osoby składającej uwagę lub nazwę firmy lub instytucji, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz treść uwagi.

Dokumentacja

Z dokumentacją można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Planowanie przestrzenne oraz raz w Gminnym Systemie Informacji Przestrzennej pod adresem: gsip.konstancinjeziorna.pl.

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio

Najnowsze aktualności

 • Napis: Wybory samorządowe, obok urna do głosowania

  Wybory 2024: Podział gminy na stałe obwody głosowania

  Wybory samorządowe coraz bliżej. Znamy już podział gminy Konstancin-Jeziorna na stałe obwody głosowania. Decyzją komisarza wyborczego będzie ich 17, czyli o jeden więcej niż dotychczas. Warto zawczasu sprawdzić, gdzie znajduje się lokal, w którym 7 i 21 kwietnia będziemy głosować.
 • Na podłodze leżą 3 nożyce hydrauliczne dla OSP Konstancin-Jeziorna

  Gmina zakupiła nowy sprzęt dla OSP Konstancin-Jeziorna

  Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie trafiły nowoczesne narzędzia hydrauliczne z akcesoriami o łącznej wartości ponad 151 tys. zł. Ich zakup został sfinansowany z budżetu gminy. Ale to jeszcze nie koniec. Wkrótce jednostka wzbogaci się o kolejny specjalistyczny sprzęt.