Ostatni dzień na składanie uwag – MPZP Słomczyn zachodni | Konstancin-Jeziorna

Ostatni dzień na składanie uwag – MPZP Słomczyn zachodni

23-05-2023

Wtorek (23 maja) jest ostatnim dniem na złożenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Słomczyna zachodniego i terenów przyległych (etap 1). Można to zrobić na piśmie – w kancelarii urzędu lub w formie elektronicznej – mailowo i za pośrednictwem platformy ePUAP.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Słomczyna zachodniego i terenów przyległych (etap 1), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, był wyłożony do publicznego wglądu od 18 kwietnia do 9 maja 2023 r. Ponadto 27 kwietnia w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie MPZP rozwiązaniami.

Zgłaszanie uwag

Z kolei wtorek (23 maja) jest ostatnim dniem na złożenie uwag do projektu planu. Można je przekazać:

 • na piśmie:
  • w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77);
  • drogą korespondencyjną wysyłając na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna (liczy się data stempla pocztowego);
    
 • w formie elektronicznej:
  • za pomocą skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP;
  • za pomocą poczty elektronicznej wysyłając na adres e-mail: urzadatkonstancinjeziorna [dot] pl.

Uwagi powinny zawierać: imię, nazwisko i adres osoby składającej uwagę lub nazwę firmy lub instytucji, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz treść uwagi.

Dokumentacja

Z dokumentacją można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Planowanie przestrzenne oraz raz w Gminnym Systemie Informacji Przestrzennej pod adresem: gsip.konstancinjeziorna.pl.

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio

Najnowsze aktualności

 • Grafika wektorowa. Plakat promujący badania GUS wśród gospodarstw rolnych.

  Ruszyły ważne badania polskiego rolnictwa

  Główny Urząd Statystyczny prowadzi na terenie całego kraju badania statystyczne wśród wylosowanych gospodarstw rolnych. Do 16 czerwca można wziąć udział w samospisie internetowym, a od 19 czerwca ankieterzy będą dzwonić i odwiedzać gospodarzy.
 • Na górze czerwony napis meteo alert poprzedzony wykrzyknikiem. Obok niego logo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - niebieski okrąg z białymi literami IMGW, poniżej błękitny napis burze. W tle fragment oszronionych liści.

  Meteo alert pierwszego stopnia: Przymrozki

  Wiosna w tym roku nas nie rozpieszcza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ponownie wydał ostrzeżenie przed przymrozkami. W nocy z piątku na sobotę (3 czerwca) temperatura powietrza może spać do 2°C, a przy gruncie do -3°C. Alert pierwszego stopnia obowiązuje od godz. 1.00 do godz. 6.00.