Pomoc w opiece nad niepełnosprawnymi | Konstancin-Jeziorna

Pomoc w opiece nad niepełnosprawnymi

07-10-2021

Opiekunowie osób z niepełnosprawnością z gminy Konstancin-Jeziorna mogą liczyć na wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Taką możliwość daje rządowy program „Opieka wytchnieniowa”, do którego przystąpił konstanciński Ośrodek Pomocy Społecznej.

„Opieka wytchnieniowa” to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W tym roku jest on realizowany także przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie. To dobra wiadomość dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością. Głównym celem programu jest ich doraźne odciążenie, m.in. poprzez zapewnienie wsparcia w wykonywaniu obowiązków opiekuńczych lub zapewnienie zastępstwa. Dzięki temu opiekunowie zyskają czas dla siebie, będą mogli m.in. załatwić sprawy urzędowe, udać się do lekarza czy choćby pójść na spacer. Beneficjentami programu mogą być osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Pomoc w formie opieki wytchnieniowej świadczona będzie nieodpłatnie w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje opiekę wytchnieniową na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę. Więcej informacji oraz druk karty zgłoszeniowej, którą należy złożyć w ośrodku, można znaleźć na stronie internetowej www.opskonstancinjeziorna.pl, zakładka Pomoc społeczna.

 

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

 • plakat Budżet Obywatelski Mazowsza

  Głosujemy w Budżecie Obywatelskim Mazowsza 2025

  Do 23 czerwca 2024 r. trwa głosowanie w 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. O głosy mieszkańców województwa walczy aż 288 projektów. Są wśród nich zadania, które dotyczą naszej najbliższej okolicy. Zachęcamy do popierania lokalnych inicjatyw.
 • Grafika wektorowa. Ikony osób stojących wokół napisu NGO. Poniżej tekst: Otwarty konkurs ofert.

  Ostatnie dni na złożenie wniosku w ramach konkursu ofert

  Tylko do najbliższej środy (19 czerwca), do godz. 13.00, trwa nabór wniosków w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych. Kwota, jaką gmina Konstancin-Jeziorna zamierza przeznaczyć na realizację zadań z zakresu m.in. kultury fizycznej, turystyki i integracji to 150 tys. zł.