Ponad pół miliona złotych dla sześciu gminnych szkół | Konstancin-Jeziorna

Ponad pół miliona złotych dla sześciu gminnych szkół

21-01-2022

Blisko pół miliona złotych otrzymała gmina Konstancin-Jeziorna w ramach „Laboratoriów Przyszłości”, inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dzięki tym pieniądzom sześć szkół podstawowych wzbogaci się o nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia oraz pomoże w odkrywaniu talentów i rozwijaniu zainteresowań uczniów.

„Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech. Celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący i sprzyjający odkrywaniu talentów oraz zainteresowań dzieci i młodzieży. A ma w tym pomóc nowoczesny sprzęt, na zakup którego gminne podstawówki otrzymały wsparcie finansowe w łącznej kwocie 519,6 tys. zł, w tym:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 – 134,7 tys. zł;
 • Szkoła Podstawowa nr 2 – 129,9 tys. zł;
 • Szkoła Podstawowa nr 3 – 75 tys. zł;
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Słomczynie – 60 tys. zł;
 • Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5 – 60 tys. zł;
 • Szkoła  Podstawowa nr 6 w Opaczy – 60 tys. zł. 

Otrzymane wsparcie przeznaczone zostanie na zakup sprzętu – m.in.: drukarek 3D, mikrokontrolerów, stacji lutowniczych oraz sprzętu audio-wideo, który urozmaici tradycyjne zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w trakcie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Trzy loga obok siebie. Pierwsze to niebieski okrąg w nim butelka szklana i napis laboratoria przyszłości. Drugie to wielobok z czerwonym tłem , na nim rysunek orła i napis Ministerstwo Edukacji i Nauki. Trzecie to trzy grube czerwone wykrzywione w pionie kreski i napis govtech Polska.

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio

Najnowsze aktualności

 • Fragment mapy. Czarną grubą linią, o nieregularnym kształcie, zaznaczono granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

  Rejon ul. Kolejowej – wyłożenie projektu planu i dyskusja

  Od 31 stycznia do 21 lutego 2023 r. trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Konstancina-Jeziorny – rejon ul. Kolejowej (etap 1). Dyskusja nad dokumentem obędzie się 9 lutego 2023 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta i Gminy.
 • Grafika wektorowa. Duże litery skrótu NGO pod nimi tekst: powiat piaseczyński.

  Starostwo ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych

  Do 16 lutego 2023 r. Starostwo Powiatowe w Piasecznie prowadzi nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sportu oraz zdrowia. Na organizację różnych przedsięwzięć zaplanowano łącznie 343 tys. zł. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych.