Ponowne wyłożenie projektu planu i dyskusja publiczna | Konstancin-Jeziorna

Ponowne wyłożenie projektu planu i dyskusja publiczna

09-05-2022

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ponownie wyłożył do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Słomczyna zachodniego i terenów przyległych – etap 3. Uwagi można składać do 6 czerwca. Dyskusja nad przyjętymi w dokumencie rozwiązaniami odbędzie się w najbliższy czwartek (12 maja).

Od 2 do 23 maja 2022 r. trwa ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Słomczyna zachodniego i terenów przyległych – etap 3. Można się z nim zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 (w godz. 9.00–15.00, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod nr tel.: 22 484 23 96 lub 22 484 24 11). Dokumentacja dostępna jest również w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce: Planowanie przestrzenne/Wyłożenia do publicznego wglądu) oraz w Gminnym Systemie Informacji Przestrzennej.

Dyskusja publiczna

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie MPZP dla obszaru Słomczyna zachodniego i terenów przyległych (etap 3) rozwiązaniami odbędzie się w najbliższy czwartek (12 maja) o godz. 16.30 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 (pierwsze piętro).

Zgłaszanie uwag

Pisemne uwagi do wspomnianego projektu planu – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której one dotyczą – należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 6 czerwca 2022 r. Można je przekazać:

 • w formie papierowej:
  1. do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (pon.–pt. w godz. 9.00–15.00);
  2. pocztą tradycyjna na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.
    
 • w formie elektronicznej:
  1. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP;
  2. za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając na adres e-mail: urzadatkonstancinjeziorna [dot] pl.
Autor
Wydział Planowania Przestrzennego

Najnowsze aktualności

 • Przy stoliku na balkonie siedzi młody mężczyzna i zatyka sobie uszy.

  Mazowsze konsultuje program ochrony środowiska przed hałasem

  Trwają konsultacje społeczne projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla Mazowsza. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego do 2 maja 2024 r. zaprasza mieszkańców do składania uwag i wniosków. Z kolei 24 kwietnia zaplanowano otwarte spotkanie online.
 • Posiedzenie członków Rady Miejskiej oraz władz gminy. Osoby siedzą przy stołach ułożonych na kształt podkowy. Na środku sali stoi duży telewizor. W tle, na ścianie wyświetlony jest duży ekran.

  Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

  W najbliższą środę (17 kwietnia) odbędzie się 68. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Będzie ona poświęcona dwóm projektom uchwał. Chodzi o zmiany – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych oraz uchwały budżetowej na 2024 r.