Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych | Konstancin-Jeziorna

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

15-02-2023

Przedszkola

Na najmłodszych mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna w czterech nowoczesnych placówkach przygotowano łącznie 435 miejsc, w tym:

 • 75 miejsc w Przedszkolu nr 1 „Zielony Zakątek” przy ul. Oborskiej 2,
 • 125 miejsc w Przedszkolu nr 2 „Tęczowe Przedszkole” przy ul. A. Walentynowicz 3,
 • 100 miejsc w Przedszkolu nr 3 „Kolorowe Kredki” w Oborach,
 • 135 miejsc w Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Chatka” przy ul. Sanatoryjnej 8.

Wszystkie gminne przedszkola to nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone obiekty. Maluchy spędzą w nich czas w sposób bezpieczny, radosny i kreatywny.

Oddziały przedszkolne

Rekrutacja do przedszkoli połączona jest z rekrutacją do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Takie oddziały mają wszystkie gminne podstawówki:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Wojewódzkiej 12,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Żeromskiego 15,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Bielawskiej 57,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. Wilanowskiej 218 w Słomczynie,
 • Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5 przy ul. Szkolnej 7,
 • Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy.

Warto pamiętać, że zerówki działające przy szkołach podstawowych zapewniają takie same warunki jak te w przedszkolu. Ich dodatkowym atutem może być np. szkolna baza sportowa.

Kryteria naboru

O przyjęcie do samorządowego przedszkola lub oddziału przedszkolnego mogą się ubiegać dzieci zamieszkałe na obszarze naszej gminy. Zgodnie z prawem oświatowym w pierwszej kolejności miejsce w placówce przysługuje kandydatom spełniającym poniższe kryteria:

 • wielodzietność rodziny,
 • niepełnosprawność,
 • niepełnosprawność – jednego z rodziców, obojga rodziców lub rodzeństwa,
 • samotne wychowywanie w rodzinie,
 • objęcie pieczą zastępczą.

Drugi etap rekrutacji oparty jest na zasadach naboru określonych uchwałą nr 892/VII/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. W tym przypadku obowiązują poszczególne kryteria, za które dziecko może dostać określoną liczbę punktów. Oto ich lista:

 • oboje rodzice kandydata pracują lub się uczą – 4 pkt;
 • kandydat zamieszkuje w odległości do 3 km od przedszkola lub oddziału przedszkolnego – 4 pkt;
 • rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza do tego przedszkola lub szkoły – 4 pkt;
 • kryterium dochodowe – dochód na jedną osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 150% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (obecnie jest to 1 011 zł) – 2 pkt;
 • oddział przedszkolny utworzony w szkole pokrywa się z obwodem szkoły podstawowej kandydata – 4 pkt.

Harmonogram rekrutacji

Wnioski o przyjęcie do przedszkoli będą przyjmowane od 27 lutego do 28 marca 2023 r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 14 kwietnia 2023 r. Po pisemnym potwierdzeniu przez rodzica woli przyjęcia do wybranego przedszkola, 21 kwietnia 2023 r. placówki podadzą ostateczne wyniki rekrutacji.

Postępowanie uzupełniające

Przewidziane jest także postępowanie uzupełniające – w przypadku niepełnej rekrutacji i wolnych miejsc. Dodatkowe postępowanie będzie prowadzone od 24 kwietnia do 5 maja 2023 r. według tego samego trybu jak postępowanie główne. Szczegółowy terminarz rekrutacji podany jest w zarządzeniu nr 21/8/2023 burmistrza gminy (do pobrania poniżej).

Złóż wniosek

Wnioski o przyjęcie do gminnych przedszkoli dostępne są do pobrania poniżej oraz w placówkach. Oprócz wniosku każdy rodzic lub opiekun musi podpisać także klauzulę informacyjną RODO.

Szczegóły na stronach internetowych

Rodziców i opiekunów zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych wybranych przedszkoli, gdzie można poznać ich szczegółowe oferty.

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio

Najnowsze aktualności

 • Ogród, na trawie stoją sztalugi drewniane a na nich obrazy. W tle widać ludzi i wysokie drzewa.

  Festiwal Otwarte Ogrody już po raz 17., zgłoszenia do końca…

  Znamy już termin tegorocznego Festiwalu Otwarte Ogrody w Konstancinie-Jeziornie. Wydarzenie odbędzie się w dniach 14–15 września. A my już dzisiaj zapraszamy wszystkich, którzy chcą otworzyć bramy swoich gościnnych ogrodów. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca czerwca.
 • Na górze czerwony napis meteo alert poprzedzony wykrzyknikiem. Obok niego logo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – niebieski okrąg z białymi literami IMGW, poniżej niebieski napis burze. W tle fragment granatowego parasola oraz krople deszczu.

  Meteo alert pierwszego stopnia: Burze

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla powiatu piaseczyńskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Alert obowiązuje w poniedziałek (20 maja) od godz. 15.00 do północy. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.