Raport z badań czystości wód powierzchniowych lokalnych rzek | Konstancin-Jeziorna

Raport z badań czystości wód powierzchniowych lokalnych rzek

09-01-2024

Znamy wyniki badań czystości wód powierzchniowych w obrębie gminy Konstancin-Jeziorna. Pomiary zostały wykonane na zlecenie gminy przez spółkę InnoTech4Life i obejmowały rzeki Jeziorkę, Małą oraz Rów Jeziorki. Z pełną treścią raportu można zapoznać się na naszej stronie internetowej.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego startowały cztery firmy. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła Spółka InnoTech4Life, z którą gmina Konstancin-Jeziorna podpisała umowę. Jej wartość to 17,835 tys. zł. Zakres prac obejmował wykonanie m.in.:

 • sześciu serii pomiarów fizyko-chemicznych i hydrometrycznych w czterech punktach pomiarowych w odstępach miesięcznych;

 • dwóch serii pomiarów fizyko-chemicznych i hydrometrycznych na rzece Jeziorce za głównymi zrzutami wód deszczowych do tej rzeki, w okresie intensywnych opadów, obejmujących m.in.: przewodność właściwą wody w 20° C, odczyn pH, potencjał redoks, tlen rozpuszczony, nasycenie, temperaturę wody, barwę, zapach; poziom fosforu ogólnego i fosforu fosforanowego;

 • raportu z realizacji badań zawierającego opis sposobu wykonania badań w poszczególnych punktach pomiaru wraz z wynikami badań oraz wnioskami.

Ocenę przeprowadzonych badań czystości wód powierzchniowych przygotował zespół w składzie: dr inż. Ignacy Kardel, mgr inż. Piotr Nowak, inż. Jakub Kołodziejczyk. Z pełną treścią raportu można zapoznać się poniżej.

Autor
Natalia Poncyljusz

Najnowsze aktualności

 • Plakat promujący Dzień Strażaka

  Już 26 maja Dzień Strażaka i 100-lecie OSP Cieciszew

  Parada strażacka z orkiestrami dętymi i mażoretkami, koncert w amfiteatrze, spektakl dla dzieci, piknik rodzinny z licznymi atrakcjami oraz kiermasz – tak gmina Konstancin-Jeziorna będzie świętować Dzień Strażaka i 100-lecie OSP Cieciszew. Zapraszamy już 26 maja do Parku Zdrojowego.
 • Na górze czerwony napis meteo alert poprzedzony wykrzyknikiem. Obok niego logo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – niebieski okrąg z białymi literami IMGW, poniżej niebieski napis burze. W tle fragment granatowego parasola oraz krople deszczu.

  Meteo alert pierwszego stopnia: Burze

  Zapowiada się burzowe popołudnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla powiatu piaseczyńskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia. Alert obowiązuje w piątek (24 maja) od godz. 14.00 do godz. 23.00. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
 • Plac z kostki brukowej, na którym rozstawione jest przenośne miasteczko, służące do egzaminowania dzieci na kartę rowerową. Stoją znaki drogowe, sygnalizacja świetlna, przejazd kolejowy. Troje dzieci – rowerzystów właśnie przez nie przejeżdża.

  Parking przy magistracie będzie czasowo wyłączony z…

  Od piątku (24 maja) – od godz. 16.30 – do soboty (25 maja) – do godz. 20.00 – nie będzie można korzystać z parkingu przy ul. Józefa Hlebowicza, na tyłach konstancińskiego magistratu. Ma to związek z organizacją w tym miejscu praktycznego egzaminu na kartę rowerową. Przepraszamy za utrudnienia.
 • Grafika wektorowa. Plakat promujący konferencje.

  LGD Perły Mazowsza zaprasza na konferencję

  Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania zaprasza 28 maja br. na konferencję otwierającą realizację nowej strategii rozwoju na lata 2023–2027. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną m.in. projekty grantowe, zakresy tematyczne planowanych naborów czy zasady otrzymania wsparcia.