Rejon ul. Kolejowej – wyłożenie projektów planów i dyskusje | Konstancin-Jeziorna

Rejon ul. Kolejowej – wyłożenie projektów planów i dyskusje

05-01-2024
fot. UMiG

Od 5 do 26 stycznia 2024 r. trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Konstancina-Jeziorny – rejon ul. Kolejowej (etap 1 i etap 2). Dyskusje nad przyjętymi w dokumentach rozwiązaniami obędą się 10 i 11 stycznia 2024 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta i Gminy.

Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Konstancina-Jeziorny – rejon ul. Kolejowej (etap 1 i etap 2), wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, są dostępne od 5 do 26 stycznia 2024 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77, w godz. 9.00–15.00). Dokumenty można znaleźć także w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Planowanie przestrzenne oraz Gminnym Systemie Informacji Przestrzennej
Ponadto, we wtorki – 9, 16 i 23 stycznia 2024 r. w godz. 12.00–15.00 w magistracie dyżurować będzie projektant.

Dyskusja i zgłaszanie uwag

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami zaplanowano na 10 i 11 stycznia 2024 r. o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy (ul. Piaseczyńska 77, pierwsze piętro). Będą one również transmitowana na żywo w Internecie na serwisie YouTube.  

Uwagi do dokumentów – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której ona dotyczy – należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 9 lutego 2024 r. Można je przekazać:

 • na piśmie:
  1. w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77);
  2. drogą korespondencyjną wysyłając na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.
    
 • w formie elektronicznej:
  1. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP;
  2. za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: urzadatkonstancinjeziorna [dot] pl.
Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio

Najnowsze aktualności

 • Przy stoliku na balkonie siedzi młody mężczyzna i zatyka sobie uszy.

  Mazowsze konsultuje program ochrony środowiska przed hałasem

  Trwają konsultacje społeczne projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla Mazowsza. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego do 2 maja 2024 r. zaprasza mieszkańców do składania uwag i wniosków. Z kolei 24 kwietnia zaplanowano otwarte spotkanie online.
 • Posiedzenie członków Rady Miejskiej oraz władz gminy. Osoby siedzą przy stołach ułożonych na kształt podkowy. Na środku sali stoi duży telewizor. W tle, na ścianie wyświetlony jest duży ekran.

  Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

  W najbliższą środę (17 kwietnia) odbędzie się 68. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Będzie ona poświęcona dwóm projektom uchwał. Chodzi o zmiany – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych oraz uchwały budżetowej na 2024 r.