Ruszył nabór do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego | Konstancin-Jeziorna

Ruszył nabór do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

28-03-2023

Marszałek województwa mazowieckiego ogłosił nabór kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023–2026. Organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do 17 kwietnia 2023 r.

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym dla marszałka województwa mazowieckiego. W jej skład wchodzą przedstawiciele wojewody, marszałka i sejmiku województwa oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe. W poniedziałek (27 marca) został ogłoszony otwarty nabór kandydatów na członków rady.

Kandydaci

Każda organizacja pozarządowa może zgłosić lub udzielić imiennej rekomendacji tylko i wyłącznie jednemu kandydatowi na członka Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Dodatkowo kandydat musi:

 • zostać zgłoszony przez organizację pozarządową uprawnioną w rozumieniu § 4 ust. 1 Regulaminu;
 • być osobą pełnoletnią;
 • wyrazić zgodę na kandydowanie;
 • korzystać z pełni praw publicznych i nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • uzyskać 5 imiennych rekomendacji na kandydowanie do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego pochodzących od różnych organizacji pozarządowych działających w województwie mazowieckim.

Rada zostanie wyłoniona już po raz szósty. Kandydatów należy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną do 17 kwietnia 2023 r., za pośrednictwem strony internetowej: www.mrdpp.mazovia.pl.

Wybory

Przedstawiciele organizacji pozarządowych do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zostaną wybrani w wojewódzkich wyborach, które zaplanowano od 28 kwietnia do 14 maja 2023 r. W głosowaniu będą mogły wziąć udział uprawnione organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego. Wyniki głosowania poznamy do 26 maja 2023 r.

Autor
Julita Wołoszyńska-Matysek

Najnowsze aktualności

 • Plakat promujący Dzień Strażaka

  Już 26 maja Dzień Strażaka i 100-lecie OSP Cieciszew

  Parada strażacka z orkiestrami dętymi i mażoretkami, koncert w amfiteatrze, spektakl dla dzieci, piknik rodzinny z licznymi atrakcjami oraz kiermasz – tak gmina Konstancin-Jeziorna będzie świętować Dzień Strażaka i 100-lecie OSP Cieciszew. Zapraszamy już 26 maja do Parku Zdrojowego.
 • Na górze czerwony napis meteo alert poprzedzony wykrzyknikiem. Obok niego logo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – niebieski okrąg z białymi literami IMGW, poniżej niebieski napis burze. W tle fragment granatowego parasola oraz krople deszczu.

  Meteo alert pierwszego stopnia: Burze

  Zapowiada się burzowe popołudnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla powiatu piaseczyńskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia. Alert obowiązuje w piątek (24 maja) od godz. 14.00 do godz. 23.00. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
 • Plac z kostki brukowej, na którym rozstawione jest przenośne miasteczko, służące do egzaminowania dzieci na kartę rowerową. Stoją znaki drogowe, sygnalizacja świetlna, przejazd kolejowy. Troje dzieci – rowerzystów właśnie przez nie przejeżdża.

  Parking przy magistracie będzie czasowo wyłączony z…

  Od piątku (24 maja) – od godz. 16.30 – do soboty (25 maja) – do godz. 20.00 – nie będzie można korzystać z parkingu przy ul. Józefa Hlebowicza, na tyłach konstancińskiego magistratu. Ma to związek z organizacją w tym miejscu praktycznego egzaminu na kartę rowerową. Przepraszamy za utrudnienia.
 • Grafika wektorowa. Plakat promujący konferencje.

  LGD Perły Mazowsza zaprasza na konferencję

  Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania zaprasza 28 maja br. na konferencję otwierającą realizację nowej strategii rozwoju na lata 2023–2027. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną m.in. projekty grantowe, zakresy tematyczne planowanych naborów czy zasady otrzymania wsparcia.