Ruszyła rekrutacja do gminnych przedszkoli i szkół podstawowych | Konstancin-Jeziorna

Ruszyła rekrutacja do gminnych przedszkoli i szkół podstawowych

27-02-2023

W poniedziałek (27 lutego) ruszyła rekrutacja do gminnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024. Rodzice na złożenie dokumentów w wybranej placówce będą mieli czas do 28 marca 2023 r.

W poniedziałek (27 lutego) wystartowała rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez konstanciński samorząd. Poniżej publikujemy szczegóły naboru na rok szkolny 2023/2024.

Przedszkola i oddziały przedszkolne

Na najmłodszych mieszkańców gminy czeka łącznie 435 miejsc, w tym:

 • 75 miejsc w Przedszkolu nr 1 „Zielony Zakątek” przy ul. Oborskiej 2,
 • 125 miejsc w Przedszkolu nr 2 „Tęczowe Przedszkole” przy ul. A. Walentynowicz 3,
 • 100 miejsc w Przedszkolu nr 3 „Kolorowe Kredki” w Oborach,
 • 135 miejsc w Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Chatka” przy ul. Sanatoryjnej 8.

Wszystkie gminne przedszkola to nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone obiekty. Maluchy spędzą w nich czas w sposób bezpieczny, radosny i kreatywny. Rekrutacja do przedszkoli połączona jest z rekrutacją do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Takie mają wszystkie gminne podstawówki:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Wojewódzkiej 12,   
 • Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Żeromskiego  15, 
 • Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Bielawskiej 57, 
 • Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. Wilanowskiej 218 w Słomczynie,
 • Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5 przy ul. Szkolnej 7, 
 • Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy.  

Warto pamiętać, że zerówki działające przy szkołach podstawowych zapewniają takie same warunki jak te w przedszkolu. Ich dodatkowym atutem może być np. szkolna baza sportowa.

Zasady rekrutacji do przedszkoli

O przyjęcie do samorządowego przedszkola lub oddziału przedszkolnego mogą się ubiegać dzieci zamieszkałe na obszarze naszej gminy. Zgodnie z prawem oświatowym w pierwszej kolejności miejsce w placówce przysługuje kandydatom spełniającym poniższe kryteria:

 • wielodzietność rodziny,
 • niepełnosprawność,
 • niepełnosprawność – jednego z rodziców, obojga rodziców lub rodzeństwa,
 • samotne wychowywanie w rodzinie,
 • objęcie pieczą zastępczą.

Drugi etap rekrutacji oparty jest na zasadach naboru określonych uchwałą nr 892/7/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. W tym przypadku obowiązują poszczególne kryteria, za które dziecko może dostać określoną liczbę punktów.

Oto ich lista:

 • oboje rodzice kandydata pracują lub się uczą – 4 punkty;
 • kandydat zamieszkuje w odległości do 3 km od przedszkola lub oddziału przedszkolnego – 4 punkty;
 • rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza do tego przedszkola lub szkoły – 4 punkty;
 • kryterium dochodowe – dochód na jedną osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 150 proc. kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (obecnie jest to 1 011 zł) – 2 punkty;
 • oddział przedszkolny utworzony w szkole pokrywa się z obwodem szkoły podstawowej kandydata – 4 punkty.

Nabór do klasy pierwszej

1 września we wszystkich gminnych szkołach podstawowych swoją przygodę z edukacją rozpoczną także siedmiolatki. Samorządowe kryteria rekrutacji do klas pierwszych określa uchwała nr 446/7/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Oto lista kategorii, za których spełnienie kandydaci otrzymują punkty:

 • rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja będzie uczęszczało do tej samej szkoły – 4 punkty;
 • wielodzietność rodziny – 4 punkty;
 • kandydat objęty jest kształceniem specjalnym – 4 punkty;
 • niepełnosprawność w rodzinie – 4 punkty;
 • absolwent oddziału przedszkolnego spoza obwodu danej szkoły – 4 punkty.

Harmonogram rekrutacji

Wnioski o przyjęcie, zarówno do przedszkoli, jak i do szkół podstawowych są przyjmowane od 27 lutego do 28 marca 2023 r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 14 kwietnia 2023 r. Po pisemnym potwierdzeniu przez rodzica woli przyjęcia do wybranego przedszkola lub szkoły (do 20 kwietnia 2023 r.), 21 kwietnia 2023 r. placówki podadzą ostateczne wyniki rekrutacji.

Postępowanie uzupełniające

Przewidziane są także postępowania uzupełniające – w przypadku niepełnej rekrutacji i wolnych miejsc. Dodatkowe postępowania będą prowadzone od 24 kwietnia do 5 maja 2023 r. do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, a od 16 do 25 sierpnia 2023 r. do szkół podstawowych według tego samego trybu jak postępowanie główne. Szczegółowy terminarz rekrutacji podany jest w zarządzeniu nr 21/8/2023, które można pobrać pod tym artykułem. Poniżej znajdziemy też do pobrania druki wniosków o przyjęcie do gminnych szkół i przedszkoli. Dostępne są one także w placówkach oświatowych. Oprócz wniosku każdy rodzic lub opiekun musi podpisać także klauzulę informacyjną RODO.

Szczegóły na stronach internetowych

Rodziców i opiekunów kandydatów zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych wybranych przedszkoli i szkół, gdzie można poznać szczegółowe oferty placówek.

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio

Najnowsze aktualności

 • plakat Budżet Obywatelski Mazowsza

  Głosujemy w Budżecie Obywatelskim Mazowsza 2025

  Do 23 czerwca 2024 r. trwa głosowanie w 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. O głosy mieszkańców województwa walczy aż 288 projektów. Są wśród nich zadania, które dotyczą naszej najbliższej okolicy. Zachęcamy do popierania lokalnych inicjatyw.
 • Grafika wektorowa. Ikony osób stojących wokół napisu NGO. Poniżej tekst: Otwarty konkurs ofert.

  Ostatnie dni na złożenie wniosku w ramach konkursu ofert

  Tylko do najbliższej środy (19 czerwca), do godz. 13.00, trwa nabór wniosków w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych. Kwota, jaką gmina Konstancin-Jeziorna zamierza przeznaczyć na realizację zadań z zakresu m.in. kultury fizycznej, turystyki i integracji to 150 tys. zł.