Sesja budżetowa Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna | Konstancin-Jeziorna

Sesja budżetowa Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

20-12-2022

W najbliższą środę (21 grudnia) odbędzie się ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Na posiedzeniu radni zajmą się m.in. projektem uchwały budżetowej gminy na rok 2023. Obrady będą transmitowane na żywo w internecie. Początek o godz. 10.00.

Sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna odbędzie się w formie stacjonarnej. W programie posiedzenia, które zaplanowano na środę (21listopada), znalazło się 18 punktów.

Co na posiedzeniu?

Radni zajmą się projektami uchwał w sprawach m.in. budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2023, ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m sześc. czy przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Oto szczegółowy porządek sesji RM:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022–2030.
 6. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2023.
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
  2. odczytanie opinii komisji właściwej do spraw budżetu,
  3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie uchwały budżetowej oraz o Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  4. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami,
  5. głosowanie nad uchwałą budżetową.
 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023–2030.
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału własności należącej do gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na rok 2023.
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m sześc. ścieków dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na 2023 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2023.
 11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 407/VIII/31/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września 2021 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej do Spraw Polityki Senioralnej.
 12. Przyjęcie protokołu z 46., 47., 48. sesji Rady Miejskiej.
 13. Wystąpienia mieszkańców.
 14. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 15. Informacja burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz należności i zobowiązań.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 17. Korespondencja.
 18. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Sesja w Internecie

Sesja Rady Miejskiej rozpocznie się o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77. Podobnie jak w przypadku poprzednich posiedzeń, również najbliższe transmitowane będzie na żywo w internecie na stronie: esesja.tv. Szczegółowe materiały sesyjne są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.konstancinjeziorna.pl) w zakładce: Rada Miejska/Projekty uchwały Rady Miejskiej.

Autor
Julita Wołoszyńska-Matysek

Najnowsze aktualności

 • Osoba głosująca w lokalu wyborczym.

  Jesienią mieszkańcy Habdzina zagłosują w domu ludowym

  Wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami. Decyzją komisarza wyborczego w gminie Konstancin-Jeziorna utworzony został nowy obwód do głosowania. Od teraz mieszkańcy Habdzina będą głosować w swoim domu ludowym. Tym samym liczba stałych obwodów wzrosła do 16.
 • Grafika wektorowa. Plakat promujący badania GUS wśród gospodarstw rolnych.

  Ruszyły ważne badania polskiego rolnictwa

  Główny Urząd Statystyczny prowadzi na terenie całego kraju badania statystyczne wśród wylosowanych gospodarstw rolnych. Do 16 czerwca można wziąć udział w samospisie internetowym, a od 19 czerwca ankieterzy będą dzwonić i odwiedzać gospodarzy.