Mieszkańcy zabrali się za wiosenne porządki | Konstancin-Jeziorna

Mieszkańcy zabrali się za wiosenne porządki

16-04-2021
Mieszkańcy Czernideł

W gminie Konstancin-Jeziorna, jak co roku, trwają wiosenne porządki. Mieszkańców do akcji społecznych prężnie mobilizują m.in. sołtysi. Czernidła i Parcela zostały już posprzątane, a do pracy szykują się kolejne sołectwa – Obory, Cieciszew i Kawęczynek. Samorząd wspiera takie inicjatywy. Urząd ich uczestnikom zapewnia worki i rękawice. Ponadto bezpłatnie odbiera zebrane śmieci.

Wiosna odsłoniła to, czego zdecydowanie nie chcieliśmy zobaczyć – zwały śmieci i dzikie wysypiska. Te z gminnych działek na bieżąco usuwa Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie – od marca do połowy kwietnia z krajobrazu miasta zniknęło już ponad 14 ton śmieci. Jeśli jednak odpady znajdują się na prywatnych posesjach, wtedy to ich właściciele są wzywani przez Straż Miejską do uprzątnięcia terenu. Niestety, wiele osób nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Mieszkańcy działają

Coraz częściej sprawy w swoje ręce biorą sami mieszkańcy gminy, którzy w ramach obywatelskich akcji we własnym zakresie sprzątają tereny zielone i rekreacyjne np. w sołectwach. Takie właśnie porządki w ostatnim czasie zorganizowano w Parceli i w Czernidłach. Wolontariusze, w ramach „Operacji czysta rzeka”, wysprzątali też brzeg Wisły – na odcinku z Gassów do Dębówki. Efektem tylko tych trzech akcji było zebranie łącznie ponad 3 ton śmieci, w tym niezliczonej ilości m.in. puszek, butelek i opon. W niedługim czasie, jak tylko pozwoli na to pogoda, podobne działania planują ze swoimi mieszkańcami sołtysi Obór, Cieciszewa i Kawęczynka. Do konstancińskiego magistratu zgłosili się też mieszkańcy, którzy zadeklarowali chęć, posprzątania terenów cegielni Chylice (tzw. glinianek).

Gmina wspiera 

Samorząd Konstancina-Jeziorny wspiera takie obywatelskie akcje. Magistrat ich organizatorom i uczestnikom zapewnia bezpłatne worki i rękawice, a także odbiera zebrane odpady. Gmina zachęca mieszkańców gminy do informowania pracowników wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta i Gminy (nr tel. 22 484 23 70–74) o zaśmieconych miejscach lub o planowanych inicjatywach społecznego sprzątania. Dzikie wysypiska można zgłaszać natomiast poprzez Gminny System Informacji Przestrzennej, zakładka: Zgłoś problem (link otwiera się w nowym oknie). W przypadku terenów prywatnych zgłoszenia takie należy kierować do Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie (nr tel. 22 484 24 91).