Starostwo ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych | Konstancin-Jeziorna

Starostwo ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych

08-02-2022

Do 17 lutego Starostwo Powiatowe w Piasecznie prowadzi nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych. Łączna pula pieniędzy do podziału wynosi 290 tys. zł.

Piaseczyńskie starostwo prowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych w 2022 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na co?

Wsparcie finansowe można otrzymać między innymi na organizację i udział w festiwalach, konferencjach czy warsztatach artystycznych; wydanie niekomercyjnych publikacji książkowych i multimedialnych; inicjatywy służące upowszechnianiu tradycji, miejsc pamięci i postaw patriotycznych, a także podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców powiatu piaseczyńskiego.

Terminy

Otwarty konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W tym roku łączna pula pieniędzy przeznaczonych na realizację projektów wynosi 290 tys. zł, w tym 150 tys. zł na kulturę i 185 tys. zł na sport. Podobnie jak w ubiegłym roku, oferty należy składać poprzez generator wniosków Witkac (www.witkac.pl) w terminie do 17 lutego 2022 r. Szczegóły dostępne są na stronie: www.piaseczno.pl.

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

  • Napis: Wybory samorządowe, obok urna do głosowania

    Wybory 2024: Podział gminy na stałe obwody głosowania

    Wybory samorządowe coraz bliżej. Znamy już podział gminy Konstancin-Jeziorna na stałe obwody głosowania. Decyzją komisarza wyborczego będzie ich 17, czyli o jeden więcej niż dotychczas. Warto zawczasu sprawdzić, gdzie znajduje się lokal, w którym 7 i 21 kwietnia będziemy głosować.
  • Na podłodze leżą 3 nożyce hydrauliczne dla OSP Konstancin-Jeziorna

    Gmina zakupiła nowy sprzęt dla OSP Konstancin-Jeziorna

    Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie trafiły nowoczesne narzędzia hydrauliczne z akcesoriami o łącznej wartości ponad 151 tys. zł. Ich zakup został sfinansowany z budżetu gminy. Ale to jeszcze nie koniec. Wkrótce jednostka wzbogaci się o kolejny specjalistyczny sprzęt.