Starostwo ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych | Konstancin-Jeziorna

Starostwo ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych

08-02-2022

Do 17 lutego Starostwo Powiatowe w Piasecznie prowadzi nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych. Łączna pula pieniędzy do podziału wynosi 290 tys. zł.

Piaseczyńskie starostwo prowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych w 2022 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na co?

Wsparcie finansowe można otrzymać między innymi na organizację i udział w festiwalach, konferencjach czy warsztatach artystycznych; wydanie niekomercyjnych publikacji książkowych i multimedialnych; inicjatywy służące upowszechnianiu tradycji, miejsc pamięci i postaw patriotycznych, a także podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców powiatu piaseczyńskiego.

Terminy

Otwarty konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W tym roku łączna pula pieniędzy przeznaczonych na realizację projektów wynosi 290 tys. zł, w tym 150 tys. zł na kulturę i 185 tys. zł na sport. Podobnie jak w ubiegłym roku, oferty należy składać poprzez generator wniosków Witkac (www.witkac.pl) w terminie do 17 lutego 2022 r. Szczegóły dostępne są na stronie: www.piaseczno.pl.

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

  • Osoba głosująca w lokalu wyborczym.

    Jesienią mieszkańcy Habdzina zagłosują w domu ludowym

    Wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami. Decyzją komisarza wyborczego w gminie Konstancin-Jeziorna utworzony został nowy obwód do głosowania. Od teraz mieszkańcy Habdzina będą głosować w swoim domu ludowym. Tym samym liczba stałych obwodów wzrosła do 16.
  • Grafika wektorowa. Plakat promujący badania GUS wśród gospodarstw rolnych.

    Ruszyły ważne badania polskiego rolnictwa

    Główny Urząd Statystyczny prowadzi na terenie całego kraju badania statystyczne wśród wylosowanych gospodarstw rolnych. Do 16 czerwca można wziąć udział w samospisie internetowym, a od 19 czerwca ankieterzy będą dzwonić i odwiedzać gospodarzy.