Starostwo ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych | Konstancin-Jeziorna

Starostwo ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych

19-01-2024

Do 7 lutego 2024 r. Starostwo Powiatowe w Piasecznie prowadzi nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sportu, zdrowia oraz edukacji ekologicznej. Na organizację różnych przedsięwzięć zaplanowano łącznie prawie 430 tys. zł. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych.

Piaseczyńskie starostwo 18 stycznia 2024 r. ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie:

 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (wysokość środków – 135 tys. zł), w tym na:
   
  • wydarzenia – organizowanie i udział w festiwalach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, plenerach i warsztatach artystycznych, konferencjach i seminariach, szkoleniach i kursach oraz innych przedsięwzięciach o szczególnym znaczeniu dla rozwoju i promocji kultury;
  • wydawnictwa – wydawanie niekomercyjnych publikacji w formie książkowej i multimedialnej, katalogów, albumów, druków ulotnych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych, w szczególności o tematyce artystycznej, społeczno-kulturalnej i historycznej powiatu piaseczyńskiego;
  • dziedzictwo – realizacja inicjatyw służących upowszechnianiu tradycji, miejsc pamięci, postaw patriotycznych, rocznic i wydarzeń historycznych, dziedzictwa materialnego i niematerialnego oraz ochronie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, sprzyjających budowaniu poczucia tożsamości kulturowej;
    
 2. upowszechniania kultury fizycznej i sportu (wysokość środków – 218,5 tys. zł), w tym na:
  • podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców powiatu piaseczyńskiego w 2024 roku;
  • upowszechnienie w powiecie piaseczyńskim sportu w środowisku szkolnym – międzyszkolna rywalizacja sportowa w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej;
    
 3. ochrony i promocji zdrowia (wysokość środków – 20 tys. zł);
   
 4. działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia (wysokość środków – 50 tys. zł);
   
 5. edukacji ekologicznej (wysokość środków – 6 tys. zł).

W tym roku łączna pula pieniędzy przeznaczonych na realizację różnego rodzaju zadań wynosi prawie 430 tys. zł.

Terminy

Otwarty konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty należy składać w formie papierowej (w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert 2024 r. – zadanie nr ...”) do kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 lub wysłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby starostwa). Termin mija 7 lutego 2024 r. 

Więcej informacji oraz wzory dokumentów do złożenia dostępne są na stronie internetowej: piaseczno.pl.

 

Autor
Natalia Poncyljusz

Najnowsze aktualności

 • Ogród, na trawie stoją sztalugi drewniane a na nich obrazy. W tle widać ludzi i wysokie drzewa.

  Festiwal Otwarte Ogrody już po raz 17., zgłoszenia do końca…

  Znamy już termin tegorocznego Festiwalu Otwarte Ogrody w Konstancinie-Jeziornie. Wydarzenie odbędzie się w dniach 14–15 września. A my już dzisiaj zapraszamy wszystkich, którzy chcą otworzyć bramy swoich gościnnych ogrodów. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca czerwca.
 • Na górze czerwony napis meteo alert poprzedzony wykrzyknikiem. Obok niego logo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – niebieski okrąg z białymi literami IMGW, poniżej niebieski napis burze. W tle fragment granatowego parasola oraz krople deszczu.

  Meteo alert pierwszego stopnia: Burze

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla powiatu piaseczyńskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Alert obowiązuje w poniedziałek (20 maja) od godz. 15.00 do północy. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.