Trwa nabór wniosków do programu „Niepodległa 2024” | Konstancin-Jeziorna

Trwa nabór wniosków do programu „Niepodległa 2024”

25-09-2023

Biuro „Niepodległa” przyjmuje wnioski do programu „Powstanie Styczniowe 1863–1864”, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie projektów, które popularyzują wiedzę na temat organizacji, przebiegu oraz skutków Powstania Styczniowego w kontekście budowania nowoczesnej tożsamości narodowej, politycznej i kulturowej.  Pula środków do wykorzystania to 2,5 mln zł. Wnioski można składać do 2 października.

Program „Powstanie Styczniowe 1863–1864”, ma na celu upamiętnienie bohaterów i wydarzeń z okresu Powstania Styczniowego z okazji przypadającej w tym roku 160. rocznicy tamtych wydarzeń. Skierowany jest on do szerokiego grona odbiorców i wspiera działania o charakterze kulturowym, artystycznym oraz edukacyjnym. Szczególny nacisk kładzie na tradycje regionalne, lokalne i rodzinne, które współtworzą historię narodową. Pula środków do wykorzystania to 2,5 mln zł. 

Wysokość dofinansowania

W programie dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. zł do 80 tys. zł brutto. Poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85 proc. całego budżetu zadania. Beneficjenci na złożenie wniosków mają jeszcze czas do 2 października do godziny 15.59. Natomiast zadania będzie można realizować od 1 stycznia do 20 listopada 2024 r. Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl.

Kto może składać wiosek

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się: samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych) oraz organizacje pozarządowe.

Pomocni partnerzy

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych podmiotów: archiwa państwowe; przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze; uczelnie wyższe; instytucje kultury; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

Rodzaje kwalifikujących się zadań

W ramach programu można realizować następujące zadania:

 • wystawy wraz z katalogami;
 • rekonstrukcje historyczne upamiętniające postacie i wydarzenia;
 • koncerty patriotyczne;
 • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia aplikacji mobilnych i tworzenia stron internetowych oraz filmowych, warsztatów strzeleckich);
 • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
 • kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników;
 • murale.

Szczegółowe informacje i regulamin programu dostępne są na stronie niepodlegla.gov.pl.

 

Autor
Julita Wołoszyńska-Matysek

Najnowsze aktualności

 • Ogród, na trawie stoją sztalugi drewniane a na nich obrazy. W tle widać ludzi i wysokie drzewa.

  Festiwal Otwarte Ogrody już po raz 17., zgłoszenia do końca…

  Znamy już termin tegorocznego Festiwalu Otwarte Ogrody w Konstancinie-Jeziornie. Wydarzenie odbędzie się w dniach 14–15 września. A my już dzisiaj zapraszamy wszystkich, którzy chcą otworzyć bramy swoich gościnnych ogrodów. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca czerwca.
 • Na górze czerwony napis meteo alert poprzedzony wykrzyknikiem. Obok niego logo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – niebieski okrąg z białymi literami IMGW, poniżej niebieski napis burze. W tle fragment granatowego parasola oraz krople deszczu.

  Meteo alert pierwszego stopnia: Burze

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla powiatu piaseczyńskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Alert obowiązuje w poniedziałek (20 maja) od godz. 15.00 do północy. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.