Trwają zapisy do polsko-ukraińskiego projektu społecznego | Konstancin-Jeziorna

Trwają zapisy do polsko-ukraińskiego projektu społecznego

09-05-2023
fot. Ukraiński Dom

Fundacja „Ukraiński Dom” i Federacja Mazowia zachęcają organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne z województwa mazowieckiego do udziału w projekcie „Działajmy razem na Mazowszu”. Jego celem jest m.in. wsparcie w integracji uchodźców zza wschodniej granicy z lokalną społecznością. Zgłoszenia będą przyjmowane do 12 maja.

Federacja Mazowia zrzesza ponad 60 różnorodnych NGO-sów z województwa mazowieckiego i zajmuje się m.in. wspieraniem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Z kolei głównym zadaniem warszawskiej fundacji „Ukraiński Dom” jest pomoc imigrantom oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu i dyskryminacji. Teraz obie organizacje połączył wspólny projekt „Działajmy razem na Mazowszu”.

Dla kogo?

Projekt adresowany jest do lokalnie działających organizacji pozarządowych, a także do instytucji publicznych takich jak: ośrodki pomocy społecznej, domy kultury, biblioteki czy centra usług społecznych i integracji społecznej. „Działajmy razem na Mazowszu” zakłada m.in. wzmocnienie podmiotów publicznych w pracy ze społecznością ukraińską, budowanie dialogu i wzajemnej współpracy, angażowanie osób zza wschodniej granicy w działania społeczne oraz wsparcie ukraińskich uchodźców i uchodźczyń w zaspokajaniu ich głównych potrzeb – informacyjnych, bytowych, integracyjnych, psychologicznych i na rynku pracy.

Wsparcie merytoryczne i finansowe

Na uczestników projektu czekają trzydniowe warsztaty w Warszawie. Ponadto zostaną oni objęci trzymiesięcznym wsparciem dwojga mentorów (w wymiarze do 30 godzin), którzy pomogą m.in. w przeprowadzeniu diagnozy lokalnej i stworzeniu oferty włączającej obywateli Ukrainy w życie społeczności lokalnej. Na pomoc merytoryczną mogą liczyć również animatorzy i animatorki. Ich zadaniem będzie organizacja oraz prowadzenie różnego rodzaju działań i zajęć skierowanych do uchodźców zza wschodniej granicy. Opcjonalnie organizacje i instytucje będą mogły otrzymać wsparcie finansowe na zatrudnieniu takiego animatora.

Rekrutacja do projektu

Aby wziąć udział w projekcie, do 12 maja (piątek) należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (jedno zgłoszenie dla jednej organizacji). Organizatorzy pokrywają wszystkie koszty udziału, w tym przejazd i nocleg w Warszawie, wyżywienie, wsparcie szkoleniowe i eksperckie. Mile widziane jest doświadczenie pracy ze społecznością ukraińską, lokalizacja oraz zgłoszenie osoby mogącej pełnić rolę animatorki/animatora. Więcej informacji na temat projektu można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 609 597 005 lub pisząc na adres mailowy: mazowiaatmazowia [dot] org [dot] pl.

Przypominamy!

W Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńskiej 77), od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00, działa punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy. Mogą oni w nim uzyskać wszelkie niezbędne informacje związane z pobytem w Polsce, a także pomoc w wypełnieniu wniosku o nadanie numeru PESEL (od stycznia 2023 do końca kwietnia konstanciński magistrat nadał ich 312). Również w Konstancinie-Jeziornie działa Centrum Wsparcia i Edukacji dla Uchodźców (ul. Wilanowska 1), które prowadzi dla uchodźców z Ukrainy m.in. kursy języka polskiego, pomoc psychologiczną oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Autor
Julita Wołoszyńska-Matysek

Najnowsze aktualności

  • Grafika wektorowa. Ikony osób stojących wokół napisu NGO. Poniżej tekst: Otwarty konkurs ofert.

    Ostatnie dni na złożenie wniosku w ramach konkursu ofert

    Tylko do najbliższej środy (19 czerwca), do godz. 13.00, trwa nabór wniosków w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych. Kwota, jaką gmina Konstancin-Jeziorna zamierza przeznaczyć na realizację zadań z zakresu m.in. kultury fizycznej, turystyki i integracji to 150 tys. zł.
  • Grupa osób na tle ścianki promocyjnej z napisem metropolia warszawska

    Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” ma nowy zarząd

    Przedstawiciele gmin i powiatów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Metropolia Warszawa” spotkali się w czwartek (13 czerwca), aby podsumować 2023 r. i wybrać nowy zarząd. Konstanciński samorząd na walnym zgromadzeniu reprezentowali burmistrz Michał Wiśniewski i jego zastępczyni Katarzyna Tusińska.