Twoje zdanie się liczy! Zgłoś priorytetowe zadania | Konstancin-Jeziorna

Twoje zdanie się liczy! Zgłoś priorytetowe zadania

26-09-2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu rocznego Programu współpracy na 2023 rok. Uwagi i propozycje można składać do 14 października br.

Konsultacje społeczne mają pomóc samorządowi województwa Mazowieckiego w wyborze priorytetowych zadań publicznych w zakresie współpracy województwa i organizacji pozarządowych w 2023 roku. 

Uwagi i propozycje do projektu Programu współpracy na 2023 rok można składać na formularzu konsultacyjnym, który dostępny jest na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl.

Formularz można wypełnić i złożyć:

 • osobiście
  • w godz. 8.00–16.00 w punktach podawczych w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2023”;
  • w godz. 8.00–15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2023” – m.in. w Piasecznie ul. Puławska 38;
 • pocztą na adres: 
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2023”;
 • mailem: dialogatmazovia [dot] pl;
 • za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Jest na to czas do 14 października br

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio

Najnowsze aktualności

 • Duża sala, na krzesłach siedzi około 40 osób

  Mieszkańcy i właściciele działek postulują zmianę trasy…

  Właściciele nieruchomości, na których planowana jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia z Gass do Elektrociepłowni Siekierki, sprzeciwiają się proponowanemu przebiegowi inwestycji. Ich postulaty, m.in. o wyznaczenie nowych wariantów tras, władze gminy przekazały wojewodzie mazowieckiemu.
 • Wejście do pomieszczenia, w który siedzą osoby.

  Wybory 2024: Skład i harmonogram pracy Miejskiej Komisji…

  Znamy skład oraz harmonogram pracy na najbliższe dni Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie, która będzie czuwać nad przebiegiem wyborów samorządowych w naszej gminie. Jej siedziba mieści się w budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77.