Wszystkie decyzje wysłane do podatników | Konstancin-Jeziorna

Wszystkie decyzje wysłane do podatników

17-02-2022

Konstanciński magistrat zakończył wysyłkę blisko 19 tys decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego. W tym roku, w związku z sytuacją epidemiologiczną, ich dostarczaniem zajmują się listonosze Poczty Polskiej.

Decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego są wydawane corocznie. Wyjątkiem są te nieruchomości, dla których wysokość rocznego zobowiązania nie przekracza 9,20 zł, czyli równowartości kosztów wysyłki. W takim przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstaje.

Listonosze dostarczają

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wydał w tym roku łącznie 18 737 decyzji. Ich wysyłka do podatników rozpoczęła się 19 stycznia i zakończyła w minioną środę (16 lutego). Podobnie jak w ostatnich latach, decyzje są dostarczane wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, pod wskazane przez podatników adresy korespondencyjne.

Płatność w ratach

Przypominamy! Gdy wysokość podatku przekracza kwotę 100 zł jest on płatny w czterech ratach, zawsze do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada – z wyłączeniem podatku od środków transportowych, który należy uiścić do 15 lutego (pierwsza rata) i do 15 września (druga rata). Jeśli termin płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, podatek należy wpłacić najpóźniej w dniu następnym. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli decyzja podatkowa nie zostanie doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności pierwszej raty, podatek jest płatny w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Indywidualne numery kont

Od 2020 r. obowiązują nowe numery kont, na które mieszkańcy wpłacają należności podatkowe – do każdej nieruchomości został przypisany indywidualny numer rachunku bankowego, znajdziemy go np. w tegorocznej decyzji podatkowej.

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

  • Mapa z lotu ptaka z zaznaczoną drogą, która będzie remontowana

    Remont ul. Prawdziwka, dwa dni utrudnień w ruchu

    Przed nami spore utrudnienia, spowodowane remontem ul. Prawdziwka. W poniedziałek (24 czerwca) droga – od ul. Muchomora do granicy z Konstancinem-Jeziorną – będzie frezowana, a we wtorek zaplanowano układanie nowej nawierzchni. W tym dniu ulica na wspomnianym odcinku będzie zamknięta dla ruchu.
  • uczniowie na zakończenie roku szkolnego

    Życzymy udanych, spokojnych i bezpiecznych wakacji

    Na ten dzień czekał każdy uczeń. W piątek (21 czerwca) rok szkolny 2023/2024 przeszedł do historii i rozpoczęły się upragnione wakacje. Z tej okazji podziękowania i życzenia dla całej społeczności szkolnej skierował Michał Wiśniewski, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna.