Wszystkie decyzje wysłane do podatników | Konstancin-Jeziorna

Wszystkie decyzje wysłane do podatników

17-02-2022

Konstanciński magistrat zakończył wysyłkę blisko 19 tys decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego. W tym roku, w związku z sytuacją epidemiologiczną, ich dostarczaniem zajmują się listonosze Poczty Polskiej.

Decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego są wydawane corocznie. Wyjątkiem są te nieruchomości, dla których wysokość rocznego zobowiązania nie przekracza 9,20 zł, czyli równowartości kosztów wysyłki. W takim przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstaje.

Listonosze dostarczają

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wydał w tym roku łącznie 18 737 decyzji. Ich wysyłka do podatników rozpoczęła się 19 stycznia i zakończyła w minioną środę (16 lutego). Podobnie jak w ostatnich latach, decyzje są dostarczane wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, pod wskazane przez podatników adresy korespondencyjne.

Płatność w ratach

Przypominamy! Gdy wysokość podatku przekracza kwotę 100 zł jest on płatny w czterech ratach, zawsze do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada – z wyłączeniem podatku od środków transportowych, który należy uiścić do 15 lutego (pierwsza rata) i do 15 września (druga rata). Jeśli termin płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, podatek należy wpłacić najpóźniej w dniu następnym. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli decyzja podatkowa nie zostanie doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności pierwszej raty, podatek jest płatny w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Indywidualne numery kont

Od 2020 r. obowiązują nowe numery kont, na które mieszkańcy wpłacają należności podatkowe – do każdej nieruchomości został przypisany indywidualny numer rachunku bankowego, znajdziemy go np. w tegorocznej decyzji podatkowej.

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

  • Na górze czerwony napis meteo alert poprzedzony wykrzyknikiem. Obok niego logo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - niebieski okrąg z białymi literami IMGW, poniżej błękitny napis burze. W tle fragment oszronionych liści.

    Meteo alert pierwszego stopnia: Przymrozki

    Wiosna w tym roku nas nie rozpieszcza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ponownie wydał ostrzeżenie przed przymrozkami. W sobotnią noc (3 czerwca) temperatura powietrza może spać do 2°C, przy gruncie do -3°C. Alert pierwszego stopnia obowiązuje od godz. 1.00 do godz. 6.00.
  • Grafika wektorowa. Plakat promujący piknik rodzinny w SP nr 1 w Konstancinie-Jeziornie.

    Piknik rodzinny w konstancińskiej Jedynce

    3 czerwca (sobota) w Szkole Podstawowej nr 1 w Konstancinie-Jeziornie odbędzie się piknik rodzinny. Zaproszeni są nie tylko uczniowie szkoły i ich rodziny, ale każdy gość i mieszkaniec gminy.