Rozstrzygnięcia konkursów | Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcia konkursów

  • Wyniki otwartego konkursu ofert
    Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w gminie Konstancin-Jeziorna.
    Na biurku stoi komputer, myszka i kubek z kawą na klawiaturze leży otwarta koperta i list
  • Pieniądze dla organizacji pozarządowych podzielone
    Burmistrz Konstancina-Jeziorny przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych na rok 2023. Łącznie do organizacji pozarządowych trafi blisko 103 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację 18 projektów adresowanych do…
    Na biurku stoi komputer, myszka i kubek z kawą na klawiaturze leży otwarta koperta i list