Sprawozdanie z Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi | Konstancin-Jeziorna

Sprawozdanie z Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi za 2020 r.

Sprawozdanie jest dokumentem podsumowującym 2020 r. współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi. Program został przyjęty uchwałą nr 149/VII/13/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada 2019 r. Przed jego uchwaleniem, był on poddany konsultacjom (17–28 października 2019 r.). Realizowany był od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. przez Biuro Komunikacji Społecznej oraz Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia. Łącznie na realizację zadań pożytku publicznego w 2020 r. przeznaczono 352 500,00 zł.

Plik dostępny jest do pobrania w załączniku poniżej.