rezerwaty przyrody | Konstancin-Jeziorna

rezerwaty przyrody

Rezerwat Wyspy Zawadowskie

Rezerwat został utworzony w grudniu 1998 r. Obejmuje wody z kępami, wyspami i część brzegów Wisły w mieście Józefów (poniżej osady Dębinki), a także miejscowości: Obórki, Kępa Oborska i Kępa Okrzewska w gminie Konstancin-Jeziorna, częściowo Wisłę z brzegami w dzielnicach Wilanów (na Kępie Zawadowskiej) i Wawer (w Błotach) m. st. Warszawy.

Rezerwaty przyrody

W okolicy Konstancina-Jeziorny znajduje się 6 rezerwatów przyrody (Łyczyńskie Olszyny, Łęgi Oborskie, Obory, Skarpa Oborska, Wyspy Zawadowskie, Wyspy Świderskie), obszar Natura 2000 (w Dolinie Środkowej Wisły) i park krajobrazowy (Chojnowski Park Krajobrazowy).