struktura | Konstancin-Jeziorna

struktura

Samodzielne stanowiska

Audytor Wewnętrzny
 
Do zakresu działania Audytora Wewnętrznego należy wykonywanie czynności zgodnych z przepisami dotyczącymi funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, a w szczególności:
 
  • niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w urzędzie oraz podległych jednostkach organizacyjnych, w wyniku którego burmistrz uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów;