Budżet partycypacyjny 2025: Nabór projektów wydłużony do 12 czerwca | Konstancin-Jeziorna

Budżet partycypacyjny 2025: Nabór projektów wydłużony do 12 czerwca

05-06-2024

Dobra wiadomość dla tych, którzy nie zdążyli jeszcze złożyć swojej propozycji do Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna 2025. Nabór projektów został wydłużony do 12 czerwca br. Zachęcamy mieszkańców do składania pomysłów, na ich realizację jest 800 tys. zł, przez dedykowaną platformę internetową.

Burmistrz Michał Wiśniewski w środę (5 czerwca br.) wydał zarządzenie zmieniające harmonogram przeprowadzania poszczególnych etapów Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2025. Dzięki temu mieszkańcy mają więcej czasu na zgłaszanie swoich pomysłów. 

Zmiany w harmonogramie

Nabór projektów do 11. edycji budżetu partycypacyjnego został wydłużony do 12 czerwca br. Dodatkowo zmieniono termin weryfikacji przez komisję zgłoszonych wniosków (do 26 lipca br.) oraz termin publikacji projektów zakwalifikowanych do głosowania (do 2 sierpnia br.). Te niezmiennie odbędzie się w dniach 4–18 września br. Listę zadań, które trafią do projektu budżetu gminy na 2025 r., poznamy do 2 października br.     

Złóż projekt

Przypominamy! Na pomysły mieszkańców jest 800 tys. zł. To aż o 400 tys. zł więcej niż w latach ubiegłych, w tym 600 tys. zł na zadania inwestycyjno-remontowe i 200 tys. zł na zadania z zakresu m.in. kultury, sportu, rekreacji, turystyki czy edukacji. Maksymalna wartość zgłaszanego projektu nie może przekroczyć 150 tys. zł dla inwestycji i remontów oraz 30 tys. zł dla pozostałych. Projekty można zgłaszać zarówno przez internet – za pośrednictwem platformy internetowej, dostępnej pod adresem: konstancin.konsultacje-spoleczne.pl, jak i drogą tradycyjną – wypełniony formularz (do pobrania poniżej) należy złożyć w kancelarii urzędu (pon. w godz. 9.00–17.00, wt.–pt. w godz. 9.00–15.00). 

O tym warto wiedzieć

Poniżej informacje, które pomogą prawidłowo przygotować wniosek:

 • Projekt może złożyć każdy mieszkaniec gminy Konstancin-Jeziorna.
 • Mieszkaniec gminy może zgłosić maksymalnie dwa projekty, po jednym dla każdej grupy.
 • W formularzu zgłoszeniowym należy m.in. opisać swój pomysł oraz przygotować kosztorys – pomocny w tym może być przykładowy cennik, który dostępny jest na na stronie internetowej: konstancin.konsultacje-spoleczne.pl, zakładka: Wszystko o budżecie/Przykładowy cennik
 • W przypadku, gdy projekt zlokalizowany jest na nieruchomości niebędącej własnością lub we władaniu gminy do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela tej nieruchomości na wykorzystanie jej na cele realizacji projektu, w formie bezpłatnego użyczenia.
 • W przypadku, gdy projekt będzie realizowany na terenie lub w nieruchomości jednostki organizacyjnej gminy do formularza zgłoszeniowego projektu należy dołączyć pisemną zgodę tej jednostki.
 • Do formularza zgłoszeniowego projektu należy dołączyć listę co najmniej 30 osób popierających projekt, przy czym:
  • osobą popierającą projekt może być wyłącznie mieszkaniec gminy Konstancin-Jeziorna;
  • mieszkaniec gminy Konstancin-Jeziorna może poprzeć dowolną liczbę projektów;
  • do liczby mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna, popierających projekt, nie wlicza się projektodawcy;
  • do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć odrębną listę poparcia;
  • w przypadku projektów zgłaszanych przy użyciu platformy internetowej oryginał listy poparcia należy zachować do dnia ogłoszenia wyników głosowania i okazać na wezwanie komisji. 
 • Lista poparcia dostępna na stronie internetowej: konstancin.konsultacje-spoleczne.pl, zakładka: Wszystko o budżecie/Do pobrania

W ramach budżetu partycypacyjnego mogą być zgłaszane projekty, które:

 • są możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego;
 • mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy;
 • mieszczą się w ramach ogólnodostępności, to znaczy są bezpłatnie dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy;
 • są zgodne z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;
 • są zlokalizowane na nieruchomościach:
  • dla projektów inwestycyjno-remontowych – będących własnością gminy, będących w jej użytkowaniu wieczystym lub we władaniu;
  • dla projektów pozostałych – będących własnością gminy, będących w jej użytkowaniu wieczystym lub we władaniu, lub innych nieruchomościach, na których gmina na mocy pisemnej zgody właściciela może realizować wnioskowany projekt.

W ramach budżetu partycypacyjnego nie mogą być zgłaszane projekty, które:

 • zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej;
 • zakładają wykonanie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów);
 • zakładają tylko zakup sprzętu i wyposażenia;
 • realizowane są w obiektach ochotniczych straży pożarnych;
 • są sprzeczne z przyjętymi strategiami i planami rozwoju gminy (określonymi uchwałami Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna);
 • kolidują z zadaniami rozpoczętymi przez gminę lub jej jednostki podległe;
 • znajdują się w kalendarzu imprez organizowanych przez gminę lub jej jednostki organizacyjne.
Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio

Najnowsze aktualności

 • Mapa z lotu ptaka z zaznaczoną drogą, która będzie remontowana

  Remont ul. Prawdziwka, dwa dni utrudnień w ruchu

  Przed nami spore utrudnienia, spowodowane remontem ul. Prawdziwka. W poniedziałek (24 czerwca) droga – od ul. Muchomora do granicy z Konstancinem-Jeziorną – będzie frezowana, a we wtorek zaplanowano układanie nowej nawierzchni. W tym dniu ulica na wspomnianym odcinku będzie zamknięta dla ruchu.
 • uczniowie na zakończenie roku szkolnego

  Życzymy udanych, spokojnych i bezpiecznych wakacji

  Na ten dzień czekał każdy uczeń. W piątek (21 czerwca) rok szkolny 2023/2024 przeszedł do historii i rozpoczęły się upragnione wakacje. Z tej okazji podziękowania i życzenia dla całej społeczności szkolnej skierował Michał Wiśniewski, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna.