Koncepcja budowy ul. Działkowej – konsultacje projektowe | Konstancin-Jeziorna

Koncepcja budowy ul. Działkowej – konsultacje projektowe

29-05-2023

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno prowadzi konsultacje projektowe dotyczące koncepcji budowy ul. Działkowej w Kierszku i Józefosławiu. Do 30 czerwca 2023 r. można składać uwagi do rozwiązań przedstawionych przez projektantów.

Przebudowa ul. Działkowej w Józefosławiu i Kierszku to wspólne przedsięwzięcie sąsiadujących ze sobą gmin – Konstancin-Jeziorna i Piaseczno. Ta ostatnia – na mocy porozumienia zawartego w 2021 r. między oboma samorządami – koordynuje pracami związanymi z opracowaniem projektu planowanej inwestycji.

Konsultacje projektowe

W styczniu br. została zawarta trójstronna umowa z firmą Robimart Sp. z o.o. na opracowanie wielobranżowego projektu budowy ul. Działkowej, leżącej na granicy obu gmin. Zgodnie z kontraktem projektanci szczegółowo przeanalizowali istniejącą „Koncepcję obsługi komunikacyjnej dróg gminnych w obrębie ul. Działkowej” i zaproponowali zmiany. Teraz Urząd Miasta i Gminy Piaseczno prosi o uwagi do przedstawionych rozwiązań. Można je zgłaszać do 30 czerwca 2023 r. mailowo na adres: konsultacjeatpiaseczno [dot] eu.

Założenia koncepcji

Projekt budowy ul. Działkowej został podzielony na dwa odcinki:

  • Zadanie 1. – od ul. Głowackiego w Kierszku do ul. Przyrodniczej w Józefosławiu;
  • Zadanie 2. – od ul. Przyrodniczej w Józefosławiu do granicy z warszawska dzielnicą Ursynów.

Zgodnie z zaprezentowaną koncepcją na odcinku pierwszym ul. Działkowej zaplanowano m.in. dwukierunkową jezdnię o szerokości 5,5 m; dwukierunkową ścieżkę rowerową (o szerokości min. 2 m) odizolowaną od jezdni pasem zieleni; chodnik o szerokości min. 1,8 m i pobocze z zielenią. Z kolei na odcinku drugim założono, że ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni na zasadach ogólnych. Jednak w projekcie zadbano o szereg elementów uspokojenia ruchu samochodowego, m.in. szykany czy wyniesione skrzyżowania, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo rowerzystów. Z projektem można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Autor
Patryk Siepsiak